ŚPR przedstawił program dla woj. opolskiego

W zbliżających się wyborach samorządowych KW Śląskiej Partii Regionalnej wystawia kandydatów także  do sejmiku województwa opolskiego we wszystkich okręgach. Na listach można znaleźć społeczników i praktyków z różnych środowisk, którzy połączyli siły w celu  stworzenia regionalnej alternatywy dla partii warszawskich. Jak podkreślają, nie muszą uzgadniać swojej polityki z partyjnymi władzami w Warszawie, bo działają tylko na Śląsku. Znają region i jego mieszkańców.

Mottem przewodnim Śląskiej Partii Regionalnej w woj. opolskim jest: Nasze podatki na nasze wydatki!

ŚPR dowodzi, że w Polsce cały wypracowany podatek VAT w regionie trafia do centrali, która część być może zwróci, lecz z przeznaczeniem na wybrany przez siebie cel. ŚPR proponuje, by na początek 3% podatku VAT zostawało w regionach – które same będą mogły zagospodarować te środki. Te 3% VAT to kwota ok. 120 – 150 mln zł rocznie w woj. opolskim, którymi sfinansuje się propozycje ŚPR, czyli:

1. Transport publiczny i infrastruktura

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Realna poprawa przestrzeni miejskiej, poprawa stanu dróg, parkingów przy wjazdach do miast.

Śląsk posiadał bardzo rozwiniętą infrastrukturę kolejową i wodną, chcemy by znów tak było. Rozwój publicznego transportu multimodalnego, to wiele korzyści dla mieszkańców, gospodarki i środowiska. Oprócz modernizacji taboru i infrastruktury we współpracy z sąsiednimi samorządami, ważne są również ułatwienia w korzystaniu – takie jak wspólny bilet autobusowo-kolejowy.

2. Zdrowie i opieka

Zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych oraz opiekuńczych. Poprawa konkurencyjności podmiotów i skrócenie czasu oczekiwania. Wspomaganie i sfinansowanie przeprowadzenia badań ogólnorozwojowych dla dzieci z dysfunkcjami. Budowa nowoczesnego Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

3. Nowoczesna edukacja i przedsiębiorczość

Nauczanie zawodowe i akademickie skorelowane z potrzebami rynku pracy. Ulga podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw zwiększających zatrudnienie lub planujących rozbudowę.  Rozwój kompetencji kluczowych. Nauka języków obcych. Dodatkowa lekcja języka angielskiego tygodniowo (współfinansowana po połowie przez województwo i gminę) .

4. Kultura i tożsamość

Chcemy stworzyć optymalne warunki dla zachowania i rozwoju tożsamości mieszkańców regionu, ochrony kulturowego dziedzictwa ziem śląskich. Ochrona językowej różnorodności regionu oraz edukacja regionalna w szkołach.

5. Budżet obywatelski

Obecny budżet marszałkowski to zaledwie 3 miliony rocznie. Postulujemy jego kilkukrotne zwiększenie i realną partycypacje w nim jednostek terytorialnych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Chcemy wprowadzić zmianę głosowania, tak aby nawet najmniejsze środowiska mogły zrealizować swój projekt, jeżeli budzi on zainteresowanie dużej procentowo populacji obszaru, dla którego jest skierowany.

Kandydaci ŚPR do sejmiku woj. opolskiego: G. Broncel, S. Bednarczyk, M. Janik-Jankowska, A. Śleziona, B. Teichmann, Z. Styrna, M. Patoła.

Kandydaci Śląskiej Partii Regionalnej do Sejmiku woj. opolskiego:

Okręg 1: Opole i powiat opolski
Numer na liście Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania
1 JANIK-JANKOWSKA Małgorzata Opole
2 TEICHMANN Bernard Andrzej Nysa
3 DŁUGOSZ Małgorzata Aneta Chróścice
4 ŚLEZIONA Anna Barbara Dobrzeń Wielki
5 STYRNA Zbigniew Józef Opole
6 RIEWOLD Krzysztof Józef Dobrzeń Wielki
Okręg  2: powiaty kluczborski, namysłowski i oleski
Numer na liście Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania
1 HERIAN Beata Maria Bażany
2 CZAJA Marek Jan Dziedzice
3 SENDAL Marta Olesno
4 WOCKA Marcin Dariusz Opole
5 WACHOWSKI Dariusz Józef Sternalice
Okręg  3: powiaty kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki 
Numer na liście Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania
1 BRONCEL Grzegorz Robert Gąsiorowice
2 WIECZOREK Andrzej Stanisław Zakrzów
3 ROCHATKA Gabriela Kielcza
4 KISLINGER Krystyna Nysa
5 MOC Dawid Roman Opole
Okręg  4: powiaty głubczycki, krapkowicki i prudnicki 
Numer na liście Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania
1 PATOŁA Mirosław Sebastian Dąbrówka Górna
2 LOREK Krzysztof Michał Dąbrówka Górna
3 ZUZIAK-RUDECKA Agnieszka Małgorzata Prudnik
4 KUBAS Elżbieta Beata Opole
5 KOWALSKA Klaudia Janina Chróścielów
Okręg  5: powiaty brzeski i nyski
Numer na liście Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania
1 RADOŃ Marzena Teresa Głuchołazy
2 BEDNARCZYK Sebastian Józef Bąków
3 JANIK Tomasz Kacper Opole
4 KRYCZEK Lidia Władysława Kędzierzyn-Koźle
5 CHARĘZA Anna Agnieszka Nysa
Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO
Mirosław Patoła – lider listy sejmikowej z powiatów krapkowickiego, prudnickiego i głubczyckiego

Oprócz tego Śląska Partia Regionalna wystawia w woj. opolskim kandydata na burmistrza Ujazdu (Piotr Kołodziej) oraz na wójta Reńskiej Wsi (Patryk Izaak), kandydatów na radnych w obu gminach oraz Oleśnie.

Piotr Kołodziej – kandydat ŚPR na burmistrza Ujazdu

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza