Spotkanie z Anną Dziewit-Meller

 Klub Twórców Górnośląskich „Karasol” organizuje spotkanie z Anną Dziewit-Meller, które poprowadzą: Monika Rosa i Leszek Drong. Rozmowa dotyczyć będzie najnowszej powieści „Od jednego Lucypera” Anny Dziewit-Meller oraz śląskich kobiet wpisanych w historię regionu.

Spotkanie odbędzie się online (transmisja na niepublicznym kanale Youtube). Aby otrzymać link do wydarzenia, osoby zainteresowane proszone są o wysłanie wiadomości na adres e-mail: jo.chca.do.karasola@gmail.com.

Anna Dziewit-Meller – pisarka, dziennikarka, felietonistka „Tygodnika Powszechnego”, urodzona w Chorzowie. Współautorka reportażu „Gaumardżos, opowieści z Gruzji”, nagrodzonego Nagrodą Magellana. W 2012 roku wydała swoją pierwszą powieść „Disco”, nominowaną do Nagrody Literackiej Gryfia. Jest także autorką książek dla dzieci. Jej najnowsza powieść „Od jednego Lucypera” została wydana w 2020 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Spotkanie z Moniką Neumann

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza