Spotkanie uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z Krzysztofem Prusem

Klub Twórców Górnośląskich KARASOL zawiązał się jesienią 2016.
W ramach swej działalności współpracujemy ze szkołami. Współpracą ze szkołami zarządzają Urszula Nierada-Kwiatkowska i Ewa Kwaśniak.

Zajęcia w szkołach i przedszkolach prowadzili i prowadzą nadal: Grzegorz Chudy, Leszek Jęczmyk, Aleksander Lubina, Ginter Pierończyk, Krzysztof Prus, Andrzej Roczniok.

Od roku szkolnego 2018/2019 Klub Twórców Górnośląskich KARASOL gości w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych – szkole o zasłużonej dobrej sławie.

Współpraca Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych  i Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL rozpoczęła się od wyjazdu 70 katowickich uczniów do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl “Dziennik Anny Frank” w reżyserii Krzysztofa Prusa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Spektakl wzbudził ogromny zachwyt uczniów i nauczycieli. Dlatego też pierwszym gościem zaproszonym do szkoły na spotkanie z młodzieżą był właśnie pan Krzysztof Prus.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 października w ramach dwóch godzin lekcyjnych, z udziałem dyrekcji, nauczycieli, uczniów którzy byli w teatrze, szkolnego kółka teatralnego oraz koordynatorów KTG Karasol.

Zaproszony gość – pan Krzysztof Prus w bardzo bezpośredni sposób nawiązał kontakt z młodzieżą, zachęcając ich do zadawania pytań dot. spektaklu. W odpowiedzi na liczne i bardzo trafne pytania wprowadził uczniów w tajniki tworzenia spektaklu, historii jego scenariusza, pomysłu scenograficznego, a także technik uczenia się roli oraz doboru obsady aktorskiej. Ta ostatnia kwestia była o tyle interesująca dla młodzieży, gdyż obie odtwórczynie głównej roli są/były uczennicami szkół średnich.

Na zakończenie reżyser zajął stanowisko wobec  przesłania jakie niesie ze sobą “Dziennik Anny Frank” oraz jego odniesień do współczesności.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Gdy po dwóch godzinach zabrzmiał się dzwonek, na sali rozległy się długie brawa.

To było ciekawe, owocne, fantastyczne spotkanie, co dokumentują załączone zdjęcia

Urszula Nierada-Kwiatkowska

Od lewej: Agnieszka Dworak (ŚlTZN), Ewa Kwaśniak, Urszula Nierada (KTG Karasol), Krzysztof Prus, wicedyrektor ŚlTZN Danuta Kleinert

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza