Spotkanie uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z Krzysztofem Prusem

Klub Twórców Górnośląskich KARASOL zawiązał się jesienią 2016.
W ramach swej działalności współpracujemy ze szkołami. Współpracą ze szkołami zarządzają Urszula Nierada-Kwiatkowska i Ewa Kwaśniak.

Zajęcia w szkołach i przedszkolach prowadzili i prowadzą nadal: Grzegorz Chudy, Leszek Jęczmyk, Aleksander Lubina, Ginter Pierończyk, Krzysztof Prus, Andrzej Roczniok.

Od roku szkolnego 2018/2019 Klub Twórców Górnośląskich KARASOL gości w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych – szkole o zasłużonej dobrej sławie.

Współpraca Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych  i Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL rozpoczęła się od wyjazdu 70 katowickich uczniów do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl “Dziennik Anny Frank” w reżyserii Krzysztofa Prusa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Spektakl wzbudził ogromny zachwyt uczniów i nauczycieli. Dlatego też pierwszym gościem zaproszonym do szkoły na spotkanie z młodzieżą był właśnie pan Krzysztof Prus.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 października w ramach dwóch godzin lekcyjnych, z udziałem dyrekcji, nauczycieli, uczniów którzy byli w teatrze, szkolnego kółka teatralnego oraz koordynatorów KTG Karasol.

Zaproszony gość – pan Krzysztof Prus w bardzo bezpośredni sposób nawiązał kontakt z młodzieżą, zachęcając ich do zadawania pytań dot. spektaklu. W odpowiedzi na liczne i bardzo trafne pytania wprowadził uczniów w tajniki tworzenia spektaklu, historii jego scenariusza, pomysłu scenograficznego, a także technik uczenia się roli oraz doboru obsady aktorskiej. Ta ostatnia kwestia była o tyle interesująca dla młodzieży, gdyż obie odtwórczynie głównej roli są/były uczennicami szkół średnich.

Na zakończenie reżyser zajął stanowisko wobec  przesłania jakie niesie ze sobą “Dziennik Anny Frank” oraz jego odniesień do współczesności.

Gdy po dwóch godzinach zabrzmiał się dzwonek, na sali rozległy się długie brawa.

To było ciekawe, owocne, fantastyczne spotkanie, co dokumentują załączone zdjęcia

Urszula Nierada-Kwiatkowska

Od lewej: Agnieszka Dworak (ŚlTZN), Ewa Kwaśniak, Urszula Nierada (KTG Karasol), Krzysztof Prus, wicedyrektor ŚlTZN Danuta Kleinert

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza