Spotkanie “Po czeskiej stronie Śląska”

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju kontynuując spotkania wokół literatury czeskiej, chciałaby na moment zejść z utartych ścieżek i przenieść się na Śląsk. Razem z Pejtrem Długoszem z wydawnictwa Silesia Progress Agnieszka Witczak porozmawia o książkach autorów z czeskiej strony Śląska.

O tym, co łączy pisarzy wydawanych przez wydawnictwo Silesia Progress, o tym jak wyglądają przedstawiane przez nich małe ojczyzny, jakie historie rozgrywały się na opisywanych terenach i z jakimi problemami społecznymi i historycznymi musieli mierzyć się opisywani bohaterowie. Na moment przeniesiemy się również do literackiej Pragi, w której rozgrywa się akcja powieści fantastycznej „Underground” Františka Kotlety.

W trakcie spotkania porozmawiamy o książkach już wydanych i tych, które wkrótce ukażą się nakładem wydawnictwa Silesia Progress.
Poznajcie z nami te mniej znane zakątki literatury czeskiej.
Na spotkanie zapraszamy 22 lutego o godz. 18:00 na facebook i You Tube.

Spotkanie z patronatem Wachtyrza.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza