Spis powszechny 2021: czy będzie można deklarować narodowość śląską? Mamy odpowiedź GUS

Wielkimi krokami zbliża się kolejny spis powszechny. Tym razem planowany jest on na 2021 rok. Czy będzie można w nim deklarować narodowość śląską i język śląski? Zapytaliśmy u źródła, czyli w Głównym Urzędzie Statystycznym, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu.

W tym tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź, w której GUS informuje nas, że aktualnie przygotowywana jest metodologia i zakres spisu powszechnego 2021, “w którym planuje się zadanie pytań o przynależność narodowo-etniczną oraz język używany w kontaktach domowych. Nie przewiduje się natomiast zadawania pytania o język ojczysty“.

Obecnie przygotowywany jest formularz elektroniczny, który będzie testowany w dwóch spisach próbnych.

Zasadniczo pytania powinny wyglądać podobnie do pytań o narodowość i język regionalny ze spisu w roku 2011.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A co z deklarowaniem narodowości śląskiej i języka śląskiego? GUS informuje, że podobnie jak w spisie 2011 “nie będzie stosowany żaden zamknięty katalog dopuszczalnych rodzajów narodowości (etnonimów) czy rodzajów języka, a konstrukcja pytania w formularzu umożliwi wyrażenie dowolnej – pojedynczej lub podwójnej – identyfikacji narodowo etnicznej oraz wskazanie dowolnych języków kontaktów domowych, w tym jednego lub dwóch języków niepolskich.

To dobre wieści dla Ślązaków, z których wielu obawiało się, że przy obecnej władzy mogą pojawić się problemy z deklarowaniem narodowości śląskiej.

Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych Geostatystyki i Spisów prosi również, aby do momentu zatwierdzenia ostatecznej wersji pytań spisowych nie publikować ich na naszym portalu. Dlatego poniżej tylko fragment odpowiedzi.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Przypomnijmy, że w ostatnim spisie powszechnym z 2011 roku 846,7 tys. osób w Polsce zadeklarowało narodowość śląska, z tego 375,6 tys. jako jedyną, a 435,8 tys. jako pierwszą. Język śląski jako domowy wybrało 529,4 tysięcy osób, z czego 126,5 tysięcy mówi w domu wyłącznie po śląsku.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza