Sośnicowice (Kieferstädtel) na dawnej fotografii

Od 15 lutego 1924 roku cotygodniowo wydawany był ilustrowany dodatek do dziennika „Oberschlesischer Wanderer” z Gliwic, zatytułowany „Oberschlesien im Bild”. Na łamach tygodnika prezentowano górnośląski krajobraz, popularyzowano jego historię oraz tutejsze osiągnięcia. Wychodząc często poza górnośląskie „trójmiasto” (Gleiwitz-Hindenburg-Beuthen), tygodnik uchował również od zapomnienia obrazy z życia tutejszych mniejszych miasteczek oraz wsi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nie mogło tam zabraknąć Sośnicowic (ówczesne Kieferstädtel) oraz pozostałych miejscowości składających się na obecną gminę, czyli Bargłówkę (Barglowka), Kozłowa (Koslow), Łan Wielkich (Lona-Lany), Sierakowic (Schierakowitz), Rachowic (Rachowitz), Smolnicy (Smolnitz), Trach (Althammer) i Tworoga Małego (Quarghammer), co widać w tym zbiorze zdjęć zaczerpniętych ze skanów poszczególnych numerów udostępnionych przez Śląską Bibliotekę Cyfrową.

Cały album (59 zdjęć) znajdziecie pod tym linkiem.

A tutaj możecie zobaczyć kilka przykładowych fotografii:

Pomnik św. Jana Nepomucena oraz tablice poległych na rynku w Sośnicowicach (“Oberschlesien im Bild”, 1925 r, nr 33)
“Dziewczyny z wiązankami chabrów i maków przy sośnicowickim pałacu”
(“Oberschlesien im Bild”, 1926 r, nr 27)
Władze i członkinie towarzystw kobiecych zebrane w przypałacowym parku (“Oberschlesien im Bild”, 1926 r, nr 27)
Wejście główne do sośnicowickiego pałacu (“Oberschlesien im Bild”, 1932 r, nr 8)
“Idylliczne gospodarstwo w Tworogu Małym” (“Oberschlesien im Bild”, 1926 r, nr 19)
“W stuletniej kuźnicy.
Młot z kuźnicy w Kozłowie przeżył wielu swych towarzyszy. Jeden z niewielu działających młotów z XVII wieku.”
(“Oberschlesien im Bild”, 1932 r, nr 15)
Panorama na Sośnicowice (“Oberschlesien im Bild”, 1932 r, nr 8)
“Wejście do kościoła w Rachowicach”
(“Oberschlesien im Bild”, 1929 r, nr 13)
“Ładny górnośląski dom wiejski w Smolnicy, okręg Gliwicki”
(“Oberschlesien im Bild”, 1929 r, nr 24)

Piotr Hanslik – sośnicowiczanin z urodzenia, opolanin z zamieszkania, Ślązak z pochodzenia

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza