Sośnicowice (Kieferstädtel) na dawnej fotografii

Od 15 lutego 1924 roku cotygodniowo wydawany był ilustrowany dodatek do dziennika „Oberschlesischer Wanderer” z Gliwic, zatytułowany „Oberschlesien im Bild”. Na łamach tygodnika prezentowano górnośląski krajobraz, popularyzowano jego historię oraz tutejsze osiągnięcia. Wychodząc często poza górnośląskie „trójmiasto” (Gleiwitz-Hindenburg-Beuthen), tygodnik uchował również od zapomnienia obrazy z życia tutejszych mniejszych miasteczek oraz wsi.

Nie mogło tam zabraknąć Sośnicowic (ówczesne Kieferstädtel) oraz pozostałych miejscowości składających się na obecną gminę, czyli Bargłówkę (Barglowka), Kozłowa (Koslow), Łan Wielkich (Lona-Lany), Sierakowic (Schierakowitz), Rachowic (Rachowitz), Smolnicy (Smolnitz), Trach (Althammer) i Tworoga Małego (Quarghammer), co widać w tym zbiorze zdjęć zaczerpniętych ze skanów poszczególnych numerów udostępnionych przez Śląską Bibliotekę Cyfrową.

Cały album (59 zdjęć) znajdziecie pod tym linkiem.

A tutaj możecie zobaczyć kilka przykładowych fotografii:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pomnik św. Jana Nepomucena oraz tablice poległych na rynku w Sośnicowicach (“Oberschlesien im Bild”, 1925 r, nr 33)
“Dziewczyny z wiązankami chabrów i maków przy sośnicowickim pałacu”
(“Oberschlesien im Bild”, 1926 r, nr 27)
Władze i członkinie towarzystw kobiecych zebrane w przypałacowym parku (“Oberschlesien im Bild”, 1926 r, nr 27)
Wejście główne do sośnicowickiego pałacu (“Oberschlesien im Bild”, 1932 r, nr 8)
“Idylliczne gospodarstwo w Tworogu Małym” (“Oberschlesien im Bild”, 1926 r, nr 19)
“W stuletniej kuźnicy.
Młot z kuźnicy w Kozłowie przeżył wielu swych towarzyszy. Jeden z niewielu działających młotów z XVII wieku.”
(“Oberschlesien im Bild”, 1932 r, nr 15)
Panorama na Sośnicowice (“Oberschlesien im Bild”, 1932 r, nr 8)
“Wejście do kościoła w Rachowicach”
(“Oberschlesien im Bild”, 1929 r, nr 13)
“Ładny górnośląski dom wiejski w Smolnicy, okręg Gliwicki”
(“Oberschlesien im Bild”, 1929 r, nr 24)

Piotr Hanslik – sośnicowiczanin z urodzenia, opolanin z zamieszkania, Ślązak z pochodzenia

Dej pozōr tyż:  Wszysko sie powtorzo - wywiad z Rafałym Ryszkōm

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza