Ślōnskŏ Ferajna: Upamiętnimy 100 miejsc na 100 rocznicę zakończenia I wojny światowej

„Den Gefallenen zum Ruhme. Der Nachwelt zum Gedächtnis” – „Ku sławie poległych, na pamiątkę potomnym”. UPAMIĘTNIMY 100 MIEJSC NA 100 ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ.

Od momentu swojego powstania Ślōnskŏ Ferajna, w okresie przed Wszystkimi Świętymi, odwiedza groby Ślązaków, tych bardziej lub mniej znanych. Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku zorganizowaliśmy akcję „Sprzątamy 500 grobów na 500 lat Reformacji”. W tym roku przypada 100 rocznica zakończenia I wojny światowej, dlatego postanowiliśmy upamiętnić Ślązaków, którzy w niej zginęli. Już dzisiaj zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się przy pomnikach – w Żernikach, Starych Gliwicach, Wójtowej Wsi i Szobiszowicach oraz w Karbiu i Bobrku. Odwiedziliśmy również dwie bytomskie nekropolie – ewangelicką i katolicką (przy ul. Kraszewskiego). Jutro wyruszamy dalej. W zachodniej części Górnego Śląska chcemy upamiętnić poległych mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, głubczyckiego i prudnickiego. Na Dolnym Śląsku na pewno odwiedzimy dwa miejsca – Świdnicę, gdzie mieszkał as lotnictwa Manfred von Richthofen i Krzyżową. W tej części Śląska to oczywiście nie jedyne punkty naszej podróży. Z kolei trasa powrotna będzie prowadziła przez dawny Śląsk Austriacki, gdzie również można znaleźć bardzo dużo pomników i tablic upamiętniających mieszkańców poległych w I wojnie światowej. Przy okazji, co stało się już tradycją, odwiedzimy grób Józefa KOŻDONIA w Opawie, wielkiego orędownika niepodległości Śląska po 1918 roku. Celem naszej tegorocznej akcji jest odwiedzenia 100 miejsc związanych z upamiętnieniem mieszkańców naszego regionu. Robimy to w jednym celu – „Den Gefallenen zum Ruhme. Der Nachwelt zum Gedächtnis” – „Ku sławie poległych, na pamiątkę potomnym”, czyli tak jak głosi napis na pomniku przy kościele św. Antoniego w Wójtowej Wsi.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Mirella DĄBEK

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza