Ślōnskŏ Ferajna spōminŏ Kazimierza Kutza

“Jestem ze Śląska, czyli znikąd.

Bo kim są Ślązacy?

Trochę mówią po polsku,

Trochę po niemiecku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Odporni na mity niepodległościowe.

Naród niewolników, naród pracy.”

 

„Jo żech ze Ślōnska, to je ôdnikōnd.

Bo fto to sōm Ślōnzŏki?

Gŏdajōm kapka po polsku,

Kapka po niymiecku.

Ôdporne na niyprzinoleżitościowe mity.

Nacyjŏ ôd niywolnikōw, nacyjŏ ôd roboty”

Kazimierz Kutz 16.02.1929 – 18.12.2018

Foto: Ślōnskŏ Ferajna (c)

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza