Ślōnskŏ Ferajna: Nojlepszŏ, bo nasza! Welujymy na KW ŚPR

Nasz region zasługuje na mądrych, kompetentnych, zaangażowanych, uczciwych i samorządnych gospodarzy, nieuzależnionych od warszawskich partii centralnych. Już za kilka dni będziemy mieć realną szansę na urzeczywistnienie tego planu. Dokonamy wyborów politycznych, które zadecydują o Śląskiej Ziemi na najbliższe 5 lat. To dzięki naszym głosom w radach gmin, powiatów i w Sejmiku Wojewódzkim zasiądą ludzie odpowiedzialni za sprawy dla nas ważne, a może nawet najważniejsze.

My – Ślōnskŏ Ferajna – wiemy, że najlepsze jest to, co nasze, dlatego popieramy kandydatów Śląskiej Partii Regionalnej, startujących w tegorocznych wyborach samorządowych. Wielu z Was znamy osobiście, bo mieliśmy okazję współpracować. Daliście się poznać jako ludzie zaangażowani i pracowici. Właśnie takich przedstawicieli potrzebujemy w radach gmin, powiatów i w Sejmiku Wojewódzkim. To Wy najlepiej znacie nasz region i bolączki jego mieszkańców. Dlatego wszystkim kandydatom ŚPR życzymy, by 21 października to właśnie przy ich nazwiskach pojawił się krzyżyk, będący symbolem zaufania, ale też i zwycięstwa.

Przypominamy, że kandydaci ŚPR startują do Sejmiku Województwa Śląskiego i Opolskiego. W województwie śląskim, w wyborach do Sejmiku, głosujemy na listę nr 15 KW ŚPR. W województwie opolskim, w wyborach do Sejmiku, głosujemy listę nr 13 KW ŚPR.

Ślōnskŏ Ferajna

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza