Ślōnski Przedszkole ô “Mikołojku”

PL:  Czwartkowe spotkanie 16.06. 2023r organizowane w ramach projektu “ślōnski przedszkole” to inicjatywa stowarzyszenia DURŚ mająca na celu popularyzację śląskiego wśród najmłodszych pokoleń. W ramach tego spotkania prowadzący spotkanie tłumacz i etnolog Grzegorz Buchalik zapoznał dzieci z podstawami “ślōnskij gŏdki” a także wprowadził je w świat “Mikołajka” czyli popularnej francuskiej powieści René Goscinnego oraz przeczytał im fragmenty jej tłumaczenia po śląsku, którego jest autorem.

SZL: Skuli projektu Ślōnski Przedszkole we ôstatni sztwŏrtek bylimy z byzuchym we przedszkolu nr 43 kej Grzegorz Buchalik czytoł bajtlōm “Mikołojka” ôroz padoł cosik ô jynzykach i przekłŏdaniu buchōw 📕

Fot. Krzysztof Szweda

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Industriada i nocne zwiedzanie Hoym Gruby

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Ślōnski Przedszkole ô “Mikołojku”

 • 24 czyrwnia 2023 ô 10:50
  Permalink

  Frontalne nauczanie zorientowane na nauczyciela?
  Zanim odpowiesz zapoznaj się z zasadami uczenia się w wieku przedszkolnym.
  Literatury jest sporo.
  Przykładów na youtubie też.
  Lekcje zorientowane na działanie. Handlungsorientierter Unterricht.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza