Ślōnski jodło we Halo Rybnik

Wczorej  we Halo Rybnik bōł już XX tref z seryje Ślōnski Sztwortek, narychtowany bez Demokratyczno Unijo Regiōnalistōw Ślōnskich, pm: “Ślōnski jodło a warzyni po naszymu”, na kerym szło niy yno posuchać ale tyż pogodać, a przede wszyjskim posmakować ślōnskigo jodła, kere naszykowali Grażyna Jarząbek, razym z kamratkami z KGW Popielōw a Radziejōw. Jodło to dostało I plac we Polsce na kōnkursie we Poznaniu pm.”Perła”.

Chyntnych do kosztowanio było wiela, ale i mie tyż udało sie pokosztować. Jak było coś dlo ciała, dziouchy z KGW Popielōw a Radziejōw piyknie pośpiewały. Na kōniec poôsprawioł znany kuchorz, „Ambasador Tradycji Regionalnej OBERSCHLESIER” Piotr Niemiec.

Zdjyńcia i tekst Jōzef Porwoł

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza