“Ślōnski czytani” – IX Ślōnski sztwortek DURŚ

Dzisioj 22.11.2018r ô piōntej po połedniu we HALO RYBNIK bōł już IX tref zrychtowany bez Demokratyczno Unijo Regijonalistōw Ślōnskich ze seryji „Ślōnski sztwortek”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tymat na dzisioj to : “Ślōnski czytani”, abo wspōłczesno literatura ślōnsko, kero czytajōm człōnkowie DURŚ.

Byli my radzi, co przyszli zacni goście – poety a pisorze, kerzy czytali swoje kōnski swojich utworōw: Regina Sobik, Bogdan Dzierżawa (Utopek), Andrzej Piontek, Stanisław Neblik (Fojerman). Krōm nich człōnkowie DURŚ przeczytali miyndzy inkszymi utwory Lucyny Szłapki, Marcina Melona, Marcina Szewczyka, eli “Małego Princa” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, kery przetłōmaczył Grzegorz Kulika, a wiela inkszych. Tref sie skōnczōł przyśpiywkami znanego poety ziymi rybnickij Bogdana Dzierzawy, kery piyknie przygrwoł se na ôrgankach.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-