Ślōnski Burns po macedońsku

Wiersze Roberta Burnsa cieszą się poczytnością w oryginale i przekładzie na śląski nawet w Macedonii! Oto w jakie urokliwe, ale pełne wyrazu przestrzenie zabierał je w minionych dniach, ostatnich dniach lata, zaprzyjaźniony tłumacz z języka polskiego na macedoński – Zvonko Dimoski. Dzięki jego zachwytom i uprzejmości dzisiaj możemy uraczyć Was wierszem Burnsa po macedońsku.

За убајте дамнешни деној (Auld Lang Syne), Роберт Бернс

За убајте дамнешни деној, побратиме,
За убајте дамнешни деној,
Ај да пивниме по едно чаше арнина,
За убајте дамнешни деној.

Зар да се заборај то шо станало одамна,
И никош да не ми текни?
Зар да се заборај то шо станало одамна,
И убајте одамнешни деној.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

И сигурно ја че честам по едно,
И сигурно ти по уше едно,
И така по ушe едно чаше арнина,
За убајте дамнешни деној.

Обајцата низ ливајџе трчавме,
И цвејче убо збиравме,
Скитавме сегде со нозе капнати,
Ама ги нема, убајте дамнешни деној.

Обајцата во вирој пливавме,
Од сабајле до касно навечер,
Сега цело едно море длабоко мејџу нас,
И убајте одамнешни деној.

Zvonko Dimoski, ur. 1980 r. w Prilepie, Macedonia Północna. Jego specjalności to językoznawstwo, literaturoznawstwo, gender studies oraz zarządzanie biznesem. Wykształcenie zdobywał na kilku europejskich uczelniach. Uwielbia różnorodność i przestrzenie miejskie, nieustannie otwiera się na nowe miasta i wspólnoty. Jest założycielem Public Space Prilep – osobistej inicjatywy rozwijania i wzmacniania idei wspólnego zarządzania przestrzenią miejską. Zainicjował i koordynuje projektem ulicznym Со Марко на улица /Z królewiczem Marko na ulicę/, mającym na celu reaktualizację dziedzictwa kulturowego i ludowego. Jest też doradcą w Centrum Sztuki Współczesnej w Prilepie. Ostatnio swoich sił próbuje w pszczelarstwie, pasjonuje go  architektura zielona i promuje koncepcję #post-rural. Czternaście lat pracował na UAM w Poznaniu. Od 2012 tłumacz literatury polskiej na język macedoński – w tym względzie najbardziej lubi pałać się poezją i archaizmami. Tłumaczył m.in. utwory takich autorów, jak: W. Reymont, A. Maleszka, M. Szczygieł, M. Szczygielski, J. Mikołajewski, M. Witkowski, G. Kwiatkowski, A. Zagajewski, K. Dąbrowska, J. Bargielska.

Ślōnski przekład Mirosława Syniawy z tōmiku REMEMBER TAM O’SHANTER’S MARE – SPŌMNIJCIE SE TAMOWÃ KLACZKÃ.
Wiersze i śpiywki Roberta Burnsa ze ślōnskimi translacyjami ôd Mirka Syniawy

Dej pozōr tyż:  Niebieska walizka i/a brunatny kufer

ZA DŎWNE, DOBRE DNI

Refryn
Za dŏwne dni, przŏcielu mōj,
Za dŏwne, dobre dni,
Pōjdź, wypijymy jeszcze rŏz
Za dŏwne, dobre dni.

Mŏ stracić sie to, czymuś przoł,
Choć kajś w pamiyńci śpi?
Mŏ stracić sie to, czymuś przoł,
I dŏwne, dobre dni?

Isto ci lagã fōndnã rŏd,
Ty tyż rŏd fōndniesz mi
I wypijymy jeszcze rŏz
Za dŏwne, dobre dni.

Na gōrki drŏpali my sie
I rwać gyńsiczki szli;
Kans drōgi przeszoł kożdy z nŏs
Ôd tamtych, dŏwnych dni.

W rzyczce pływali my niy rŏz
I w słōńcu potym schli;
Morskŏ głymbina dzieli nŏs
Ôd tamtych, dŏwnych dni.

Jŏ ci, przŏcielu, rynka dōm,
Ty swojã podej mi,
Pōjdź, pōjdź, wypijmy jeszcze rŏz
Za dŏwne, dobre dni.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza