Śląskie korzenie europejskiego kolarstwa

Nawet osoby niezbyt interesujące się kolarstwem kojarzą nazwy najważniejszych międzynarodowych imprez – Tour de France czy Giro d’Italia. Ale ilu z nas wie, że jedną z kolebek europejskiego kolarstwa był Śląsk?

To wciąż bardzo słabo poznana karta historii naszego regionu. A okazuje się, że na przełomie XIX i XX wieku Śląsk przodował w Europie pod względem aktywnych kolarzy oraz ilości organizowanych imprez. Również w okresie II RP polscy kolarze masowo przyjeżdżali do województwa śląskiego na liczne imprezy. Przyciągały ich również asfaltowe drogi, których gdzie indziej w Polsce było jak na lekarstwo.

O tym i innych kulisach historii śląskiego kolarstwa opowiada jego badacz z Katowic, Grzegorz Ossoliński. Zapraszamy do posłuchania.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Aleksander Uszok

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza