Śląski pisarz o marszałku z PiS: “Nad jego działaniami unosi się duch komunizmu”

Grzegorz Kopaczewski

1949-2019 Nowy centralizm czyli o planach rozwiązania Regionalnego Instytutu Kultury

Gdy do władzy dochodzi partia owładnięta przekonaniem, że ci, którzy nie są z nią to zdrajcy, sabotażyści bądź naiwni głupcy poddani wrogiej propagandzie, aparat partyjny wdraża program centralizmu. Kultura i nauka musi zostać ujednolicona wedle wzoru podanego przez centralę.

W 1949 roku w Polskę ruszyli ludzie ministra Sokorskiego celem zadbania, by w każdej kulturalnej placówce w kraju sztukę uprawiało się według wytycznych z centrali. Wydziały sztuki na uczelniach, muzea, galerie, teatry, kina i domy kultury miały odtąd tworzyć i eksponować dzieła miłe nowej władzy. W Polsce zapanował socrealizm. W tym samym czasie na uniwersytetach i w innych instytucjach naukowych zastępy jurnych ZMP-owców w czerwonych krawatach pilnowały, by także naukę uprawiano wedle instrukcji z centrali. Jedyną słuszną bazą dla pracy intelektualnej stał się marksizm-leninizm.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

70 lat później zaczynamy doświadczać nowej fali centralizmu kulturowego i naukowego. Duch ministra Sokorskiego unosi się nad planem przekształcenia Regionalnego Instytutu Kultury w Instytut Myśli Polskiej. Centrala uznała, że trzeba ujednolicać, i to najlepiej na szybko rozpędzonym walcem, bez pytania, bez konsultacji. Czemu im się tak spieszy? Czyżby dotychczas ukrywano przed mieszkańcami naszego regionu Myśl Polską? Czyżby w szkołach i uczelniach województwa śląskiego był utrudniony dostęp do dzieł gigantów Polskiej Myśli? Po pierwsze: to ten rewolucyjny żar tak ich pali, tak jak palił ZMP-owców. To ta chęć stworzenia nowej elity, nowego człowieka wedle jednej sztancy tak ich podnieca. A po drugie to zerknijcie na pierwsze zdanie. Za takich ta władza ma nas – mieszkańców regionu.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Grzegorz Kopaczewski (ur. 1977) – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek “Global nation. Obrazki z czasów popkultury” (2004), “Huta” (2007) i wydanej niedawno “1989”. Mieszka w Chorzowie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza