Śląski Dzień w Europarlamencie

Za sprawą Europosła Łukasza Kohuta 21 marca w Brukseli odbędzie się europejska premiera spektaklu Mianujom mie Hanka. Wydarzenie poprzedzi debata o śląskim dziedzictwie jako istotnej części europejskiej kultury i historii.

Tutaj w Brukseli śląski głos musi być słyszalny. Musimy pokazywać bogactwo naszej śląskiej kultury i historii, kultury która jest zakorzeniona w europejskim dziedzictwie. Domagamy się uznania języka śląskiego za język regionalny! – mówi Europoseł Kohut.

W debacie udział potwierdzili: zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska oraz Redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik. Goście będą odnosić się właśnie do śląskiej sprawy.

Od 18.30 na Facebooku Posła Łukasza Kohuta dostępna będzie relacja na żywo.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Link do profilu: https://www.facebook.com/KohutLukaszMarcin

Dej pozōr tyż:  Chorzów: 2. urodziny "Królestwa Żelaza"

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza