Śląska Rzecz dla Rybnika

Rybnicki System Informacji Miejskiej otrzymał nagrodę główną i tytuł Śląskiej Rzeczy w 17. Edycji konkursu Śląska Rzecz.

Nagroda, która ma promować i pomagać wykorzystywać dobre projektowanie, przyznawana jest na Zamku w Cieszynie – miejscu będącym centrum designu i znanym punktem, odwiedzanym przez turystów.

– Nagrodzony projekt grafiki użytkowej – System Informacji Miejskiej w Rybniku – wyróżnia prostota, uniwersalność, czytelność przekazu i zastosowanie materiału nawiązującego do historii Rybnika. Co najważniejsze projekt ten dowodzi, iż bliska współpraca projektantów i użytkowników jest kluczem do sukcesu – przekonuje Magdalena Chorąży-Suchy, dyrektor Zamku Cieszyn.

Rybnicki SIM to miejski system oznaczeń i informacji orientacyjnych. Jest elementem miejskiej infrastruktury, ma wpływ na ergonomię i wygodę korzystania z miasta, a także jego estetykę i wizerunek. Projekt Systemu Informacji Miejskiej Rybnika to kolejny, po wdrożeniu Systemu Identyfikacji Wizualnej, etap porządkowania przestrzeni miasta.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Po opracowaniu kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej miasto wraz ze Studiem Otwartym z Krakowa przystąpiło do tworzenia miejskich oznaczeń, zbaczając ze szlaku wytyczonego kultowymi realizacjami Towarzystwa Projektowego dla Warszawy czy Bielska-Białej – wyjaśnia Robert Cebula, naczelnik Wydziału Marketingu i Mediów UM. – Tablice i znaki zostały wykonane w technice emalii, historycznie bliskiej Rybnikowi. Forma oznaczeń jest skromna i czysta– dodaje R. Cebula.

Unikalnym działaniem projektowym jest udostępnienie usługi polegającej na oferowaniu mieszkańcom możliwości zakupienia tablic z numerem domu i nazwą ulicy. System Informacji Miejskiej porządkuje przestrzeń miasta, stając się udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców oraz jego gości. Jest też przykładem odważnych poszukiwań nowych dróg w zakresie projektów informacji miejskiej

Dej pozōr tyż:  Tydzień śląskiej nauki w Europarlamencie, czyli Śląsk w Europie 3.0!

– Połączenie estetyki z funkcjonalnością zwykle broni się samo. W przypadku naszego miasta istotną wartością dodaną są projektowe nawiązania do tradycji, do historycznego, industrialnego dziedzictwa Rybnika – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Takie wyróżnienie, jakim jest docenienie naszych pomysłów przez profesjonalistów, to z jednej strony oczywista promocja miasta, z drugiej zaś, wyraźny sygnał, że obrany przez nas kierunek jest dobry – dodaje prezydent.

Śląska Rzecz przyznawana jest w czterech kategoriach: produkt, grafika użytkowa, usługa oraz wystawiennictwo. Uczestnikami konkursu mogą być firmy, projektanci, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne. Zgłaszane projekty muszą być wdrożone w poprzedzającym roku kalendarzowym w województwie śląskim lub opolskim – wyjątek stanowi kategoria wystawiennictwo. Projekty są oceniane pod kątem innowacyjności rozwiązań, zrównoważonego rozwoju, dostrzeżenia potrzeb użytkowników (w tym osób starszych i niepełnosprawnych), procesu projektowego, funkcjonalności i ergonomii, jakości wykonania i użytych materiałów, estetyki.

Za projekt SIM-u odpowiadają Marcin Wolny, Julian Wierzchowski i Paulina Duźniak ze Studia Otwartego oraz Kamil Styga z Urzędu Miasta Rybnika.

Organizatorem konkursu jest Zamek Cieszyn i Miasto Cieszyn. Patronat honorowy nad konkursem objęli: marszałek województwa śląskiego, marszałek województwa opolskiego, burmistrz Miasta Cieszyna oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Partnerami konkursu są: Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem.

W jury konkursu zasiadali: prof. Czesława Frejlich, przewodnicząca jury – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, Magdalena Chorąży-Suchy – dyrektor Zamku Cieszyn, Aleksandra Monsiol-Szatkowska – dyrektor departamentu Gospodarki i Współpracy Międzyanrodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Jarosław Szczęsny – radny sejmiku Województwa Śląskiego, dr Daniel Zieliński – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Projektów Form Przemysłowych, Filip Tofil – projektant, założyciel Syfon Studio, przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Marcin Piotrowski – ekspert ds. projektowania usług, Ryszard Poniedziałek – ekspert ds. rozwoju produktu w Ergo Design sp. z o.o.

Dej pozōr tyż:  Rada Języka Śląskiego bierze się do roboty

Warto dodać, że w ubiegłym roku rybnicki System Informacji Miejskiej otrzymał srebrny medal KTR 2021 w kategorii design. To nagroda przyznawana przez Klub Twórców Reklamy.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza