Śląsk to my!

Słupik: razem tworzymy wspólnotę!

Moja Dąbrówka, kiedy byłem dzieckiem, była dla mnie całym światem! Wyprawa autobusem do Katowic, to już było coś!

Moi kumple z placu to był mój zespół, zaufani ludzie, po prostu moja ekipa!

Moja Oma, Opa, Mama, Tato dawali mi poczucie bezpieczeństwa, przekazując przy tym to kim jestem – wnukiem, synem, człowiekiem, Ślązakiem.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tłumacząc zarazem, że człowiek pewny tego kim jest

nie boi się zmian!

Jako ojciec, ale też nauczyciel akademicki staram się wpajać swojej córce i swoim studentom, że kto się nie rozwija i nie jest ciekawy świata, ten się cofa. Pokolenie naszych dziadków fedrowało węgiel, my podróżujemy po całym świecie, przekraczając kolejne granice. Takim widzę Śląsk i Ślązaków – świadomych skąd przychodzą i dokąd zmierzają! Niezależnie od naszych korzeni i tego w co i jak wierzymy zależy nam, abyśmy my i nasze dzieci mogli się bogacić. Do tego potrzebna nam jest

edukacja na wysokim poziomie

skupiająca się na kreowaniu umiejętności odnajdywania się we współczesnym świecie, otwartości, kreatywności i innowacyjności.

Bo przecież

otwartość Ślązaków

to nasz najlepszy kapitał rozwojowy! Wierzę w państwo, w którym każdy obywatel ma równe prawa. Gdzie nie oceniamy ludzi po ich pochodzeniu, języku czy wyznawanej religii. Żyj i pozwól żyć – niezależnie od tego jakim językiem się posługujesz czy w jakiego boga wierzysz. Niezależnie czy jesteś w większości czy w mniejszości.

Róbmy wszystko, aby

nasze wartości rodzinne

stanowiły o naszej sile. Sam jestem mężem i ojcem, jestem też dumny ze swoich śląskich korzeni. Rodzina daje mi siłę, a ja wierzę, że jestem dla niej wsparciem. Jednocześnie róbmy wszystko, aby nasze dzieci szanowały drugiego człowieka, aby pamiętając o tym co wynoszą z domu, były otwarte na to, co tworzy inne domy.

Bo razem tworzymy wspólnotę, śląski dom!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza