„Silesian Studies / Badania śląskoznawcze” – relacja

9 marca 2023 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolejne z cyklu spotkań „Silesian Studies / Badania śląskoznawcze”. Tym razem wykład gościnny wygłosił wybitny śląskoznawca, dr hab. Tomasz Kamusella, wykładowca na University of St Andrews. Jego wykład został zatytułowany: “Politics and the Status of the Silesian Language”.

Profesor Kamusella rozpoczął swoje wystąpienie od opowiedzenia o początkach swojej kariery naukowej i powodach, dla których zdecydował się podjąć tematykę języka śląskiego. Rozlegle poruszył wątek najważniejszego uwarunkowania politycznego, mającego wpływ na dzisiejszy status języka śląskiego, to znaczy problem typowego przede wszystkim dla Europy Środkowej i Wschodniej nacjonalizmu etniczno-językowego. Jednocześnie jako przeciwwaga dla praktyki politycznej, została przez niego kilkukrotnie wskazana i pozytywnie oceniona koncepcja obywatelska narodu, zawarta w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku. Ta swoista dychotomia – wykluczająca praktyka polskiego nacjonalizmu a demokratyczna i inkluzywna Konstytucja – powracała także w ramach dyskusji.

Język jako narzędzie polityczne, a dokładniej zjawisko społeczne podlegające politycyzacji, był centralnym problemem wykładu. Jednakże, omówione zostało także inne zjawisko związane z wykorzystywaniem języka śląskiego, to znaczy jego pojawienie się w Internecie oraz rozwój prasy i działalności wydawniczej. Niezależnie od decyzji władz politycznych w Polsce, język śląski został uznany przez Bibliotekę Kongresu na podstawie normy ISO 639-3 i został mu nadany kod szl. To właśnie w sieci możemy dziś obserwować rozwój języka śląskiego, jego ekspansję i wzrastającą popularność.

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

Na koniec mogę także zapowiedzieć, że profesor Kamusella najprawdopodobniej będzie osobiście na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w pierwszej połowie czerwca tego roku z kolejnym wykładem gościnnym. Osoby zainteresowane proszę o śledzenie naszych ogłoszeń.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Cały wykład można zobaczyć na kanale YouTube Instytutu Nauk Politycznych UŚ:

https://youtu.be/63bbzOmMl0U

dr Anna Muś

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza