Samowładne Xięstwo Śląskie

Za parę, paręnaście godzin zostaną ogłoszone oficjalne wyniki wyborów samorządowych władz miast, gmin i posłów sejmików wojewódzkich Rzeczypospolitej na kolejne 5 lat funkcjonowania państwa, w tym trzech sejmików województw,  znajdujących się całkowicie na terenie Śląska (lub prawie  – Górny Śląsk w RP z przyłączoną od północy częścią Małopolski):

Jakie są szanse poszczególnych województw na zaakcentowanie i zwiększenie samorządności terytorialnej, etnicznej, kulturowej, pracy nad zachowaniem różnorodności dziedzictwa kulturowego województwa i jego wszystkich mieszkańców? Największy wpływ mają postanowienia sejmików, to one ustanawiają kształt prawnych ram  przyszłej polityki regionalnej  i władzy w regionach, w których działają. Także decydują o polityce, wpływają na gospodarkę.  Zatem muszą być takie przedstawicielstwa społeczeństwa w owych sejmikach, które bądź to mają w nich przewagę, bądź są na tyle znaczącym ugrupowaniem, że stają się czynnikiem decyzyjnym w lokalnych pracach ustawodawczych, lobbowaniu i opiniowaniu działań społecznych, socjalnych, gospodarczych, edukacyjnych … itd. w przeciwwadze do centrystycznych zapędów partii ogólnokrajowych.

A jakie są realne szanse na budowanie takiej polityki na Śląsku? Przyjrzyjmy się wynikom.

Sejmik Dolnośląski (za Gazetą Wrocławską)  – 36 miejsc

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

14 radnych dla Prawa i Sprawiedliwości, 13 – dla Koalicji Obywatelskiej, 6 – dla Bezpartyjnych Samorządowców, 2 – dla Komitetu Rafała Dutkiewicza oraz 1 – dla PSL.

Oznacza to że żadna decyzja nie zostanie podjęta bez BS i KW RD (8 radnych), chyba że nastąpi nowy PO+PiS.

Sejmik Województwa Opolskiego (za NTO)  – 30 miejsc

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Koalicja Obywatelska wprowadziła do sejmiku 13 radnych. PiS wprowadził ich 10.
5 radnych wprowadziła Mniejszość Niemiecka, a 5 PSL.

Koalicja PO-MN-PSL rządzi w woj. opolskim już trzech kadencji, przedstawiciele tego środowiska wielokrotnie sygnalizowali, że są zainteresowani utrzymaniem tego porozumienia.

Sejmik Województwa Śląskiego (za DZ) – 45 miejsc

PiS 22  – mandaty; Koalicja Obywatelska  – 20 mandatów; SLD  – 2 mandaty; PSL – 1 mandat w Sejmiku Śląskim.

Ani jeden przedstawiciel takiej czy innej /  partyjnej lub bezpartyjnej opcji samorządności w Sejmiku Śląskim.

Jeśli chodzi o pytanie  o stopień zadowolenia samorządowców na Dolnym Śląsku czy przedstawicieli MN w Opolskiej Części Górnego Śląska to przy tak zmasowanej kampanii obozu rządowego wraz z panem premierem  Morawieckim w każdym zakątku kraju, jest ono raczej retoryczne.

Zachodnia część Górnego Śląska?

Jakie są opinie głównych polityków Śląskiej Partii Regionalnej po wyborach?

Dr Jerzy Gorzelik dla Dziennika Zachodniego:

„Ryzykowaliśmy angażując się w tej projekt pod nazwą: Śląska Partia Regionalna. Przede wszystkim było mało czasu na zbudowanie nowej marki politycznej, a ten czas okazał się jeszcze krótszy z uwagi na przedłużający się proces rejestracji partii. Sami sobie też nie pomogliśmy, popełniając fatalny błąd przy rejestracji komitetu wyborczego, wpisując skróconą nazwę partii: ŚPR i taka skrócona nazwa pojawiła się później w obwieszczeniach, a przede wszystkim na kartach do głosowania. Skrót okazał się nieczytelny dla wyborców. Mieliśmy nadzieję, że intensywna kampania jakoś pozwoli zniwelować skutki tego błędu, ale okazało się inaczej. Na pewno nie ułatwiło nam też zadania sąsiedztwo konkurencyjnej śląskiej listy na kartach do głosowania do sejmiku – Ślonzoki Razem. Można powiedzieć, że sami podłożyliśmy sobie nogę, bo głosy rozłożyły się między dwie śląskie listy i ani regionaliści spod znaku ŚPR, ani Ślonzoki Razem nie zasiądą w sejmiku. Taki jest efekt tych dwóch list.”

„RAŚ w pierwszych sondażach wyborczych utrzymywał stan posiadania, trzy-cztery mandaty do sejmiku województwa śląskiego czyli constans. Chcieliśmy się zaangażować szerzej i przyciągnąć też ludzi spoza śląskich stowarzyszeń. Chcieliśmy zrobić krok dalej, a wykonaliśmy krok wstecz. Myślę, że gdybyśmy startowali pod szyldem RAŚ, to z wejściem do sejmiku problemu by nie było. Ale nie o to nam chodziło, by walczyć o utrzymanie tej samej puli mandatów. Zaryzykowaliśmy i w ostatecznym rozrachunku nam się to nie opłaciło”.

Straci na tym nie RAŚ tylko konkretni ludzie działający w obszarze kultury. Dziś możliwe jest przyznanie stypendium marszałka, na przykład, na prace związane z tłumaczeniami tekstów na śląski. To może się zmienić i byłaby to strata dla kultury śląskiej.”

Inż. Henryk Mercik wg Portalu Samorządowego:

Dej pozōr tyż:  Krōtko a korzynnie #6 Kandy podzioło sie nasze “Szczyńść Boże” a “Z Bogiym”?

„Komentujący ten fakt Henryk Mercik, który przez ostatnie trzy lata zasiadał w zarządzie województwa, odpowiadając w nim za kulturę, ochronę środowiska i planowanie przestrzenne wskazuje kilka czynników, które przesądziły o tym niepowodzeniu.

– Po pierwsze Śląska Partia Regionalna na listach do głosowania pojawiła się w postaci uniemożliwiającego jednoznaczną identyfikację skrótu ŚPR, a co gorsza bez logo. Po drugie dało o sobie znać podzielenie śląskiego elektoratu i głosowanie na dwie regionalne partie, umieszczone obok siebie na karcie do głosowania. Pojawienie się dwóch śląskich ugrupowań walczących o ten sam elektorat sprawiło, że przy wysokiej frekwencji wyborczej wszyscy regionaliści przegrali. Nie świadczy to bynajmniej o śląskiej “dupowatości”, a raczej o kłótliwości, przedkładaniu własnego (pozornego) interesu ponad wspólny i małostkowości – pisze Mercik.

Zwraca też uwagę, że skutkiem polaryzacji ogólnopolskiej sceny politycznej na regionalnej scenie politycznej doszło de facto do pojedynku dwóch wielkich partii.

– Wydaje się, że taki podział na MY i ONI wyklucza funkcjonowanie ugrupowań regionalnych, które ze swej natury działały poza obrębem tego typu politycznych konfliktów. Moje przekonanie, że regionalizm jest nie tylko trwałym elementem politycznego myślenia Ślązaków, ale również swoistym śląskim, politycznym towarem eksportowym stało się dziś nieaktualne – ocenia Mercik.

Jak stwierdza w swoim oświadczeniu skończył się w jego życiu etap związany z regionalną polityką.

– Od dziś zamierzam bardziej intensywnie zajmować się sprawami zawodowymi tzn. architekturą oraz ochroną i konserwacją zabytków – zapowiada Mercik.

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Wywiady i informacje:

https://dziennikzachodni.pl/wybory-samorzadowe-2018-jerzy-gorzelik-o-porazce-spr-gdybysmy-startowali-pod-szyldem-ras-to-z-wejsciem-do-sejmiku-problemu-by/ar/13608438

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/henryk-mercik-zegna-sie-z-regionalna-polityka-i-wskazuje-dlaczego-spr-przegrala,115505.html

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Piotr Kaczmarczyk – rodem z Wrocławia, mieszka w Wałbrzychu, kolebce śląskiego górnictwa kruszcowego i węglowego; absolwent Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, przez 30 lat był zawodowo związany z przemysłem wydobywczym oraz przeróbki kopalin a także z przemysłem przetwórczym żywności na Dolnym i Górnym Śląsku. Pasje – historia, i choć w niej szczególne miejsce mają od ponad dwóch dekad dzieje Śląska, to i tak wciąż odkrywa jego różnorodność, wieloznaczność, wielokulturowość oraz przebogate pokłady jego dawnej prężności, bogactwa materialnego i kultury. Inne – muzyka, szczególnie klasyczna, także ta najnowsza, pisana w ostatnich latach; fotografia. Sercem Brochowianin, bo tam się wychował – stąd niejako wrodzona fascynacja koleją. Uważa, że w czasach tak bardzo przeładowanych wszechotaczającą informacją i tak przegadanych rola poezji, w tym współczesnej, teraz tworzonej, jest nie do przecenienia.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza