Rybnik: Tężnia w Kamieniu otwarta

Od Wielkiej Soboty (30 marca) zapraszamy do nowo otwartej tężni solankowej w ośrodku rekreacyjnym w Rybniku-Kamieniu.

Prognozy pogody na Wielkanoc są optymistyczne – spodziewamy się słońca i wysokiej, sięgającej 20 stopni C temperatury, odwiedziny w ośrodku mogą być więc doskonałym sposobem spędzenia świątecznego czasu.

Budowa tężni została ukończona 18 marca br. Potem nastąpił rozruch technologiczny, rozpoczęły się też procedury odbiorowe. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku dopuścił obiekt do użytkowania, nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby samemu przekonać się, jak tężnia wygląda i funkcjonuje.

To z pewnością będzie jedna z większych atrakcji Ośrodka w Kamieniu. Tężnia ulokowana jest malowniczo wśród drzew, w pobliżu stawu. Składa się z czterech segmentów zbudowanych z impregnowanego solanką drewna modrzewiowego, wyłożonych tarniną i zasilanych solanką z Zabłocia. Segmenty połączone są drewnianą pergolą zacieniającą tworząc harmonijną całość.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pod powierzchnią ziemi ulokowana została część technologiczna tężni wraz z dwoma zbiornikami na solankę o pojemności 10 tys. dm3 każdy, a także przyłączami niezbędnymi do uruchomienia gastronomii.

Ciągi piesze wyłożone zostały kostką brukową i deskami kompozytowymi. Zadbano o ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady. Równolegle do prac budowalnych, MOSiR Rybnik wyłonił w przetargu firmę prowadzącą gastronomię w ośrodku. Dzierżawca terenu postawi przy tężni okrągły pawilon, w którym działać będzie lokal gastronomiczny.

Atrakcyjność miejsca podnoszą trap oraz pływający pomost. Część linii brzegowej stawu zabezpieczono estetycznymi balustradami, a część – kamienno-stalowymi gabionami. Wykonano też nasadzenia roślinności ozdobnej.

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Tężnia i otaczający ją teren zostały oświetlone latarniami i punktami świetlnymi w technologii LED, wizualnie nawiązującymi do oświetlenia w Ośrodku. Tężnia objęta została monitoringiem wizyjnym.

Kamień – Reaktywacja

Tężnia jest elementem przedsięwzięcia Kamień – Reaktywacja, który wygrał głosowanie mieszkańców na projekt ogólnomiejski w budżecie obywatelskim na rok 2023. Wcześniej w ramach projektu powstały:

  • dwa boiska do siatkówki plażowej,
  • unikalny w skali kraju tor przeszkód TOP 100 OCR,
  • trampoliny, huśtawka i karuzela.

Mimo „odchudzenia” projektu, wszystkie strategiczne elementy inwestycji zostały zachowane – podkreślili autorzy „Kamienia Reaktywacji” na profilu projektu w mediach społecznościowych.

Zgłoszony w 2022 roku przez społeczność dzielnicy Kamień projekt poparło 3563 rybniczan i rybniczanek. Przedsięwzięcie zakładało zaprojektowanie i wykonanie w Ośrodku w Kamieniu czterech stref wypoczynku i aktywności fizycznej. Założony w projekcie koszt zadania wynosił 3,595 mln zł. Realizacją zadania zajął się MOSiR Rybnik. W marcu 2023 r. został ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj. Postępowanie zostało jednak unieważnione. Wpłynęły dwie oferty, z których tańsza przekraczała budżet zadania o blisko 1,3 mln zł. Samorząd Rybnika w porozumieniu z autorami projektu podjął decyzję o zmniejszeniu jego zakresu. Pierwotnie tężnia miała się składać z sześciu segmentów, budowa pawilonu gastronomicznego też byłaby po stronie samorządu. Zakładano trzy boiska do siatkówki z plażowej, wraz z trybunami na 100 osób, poczwórną trampolinę dla dzieci, remont chodnika wzdłuż siłowni. To zadanie MOSiR zrealizuje z własnego budżetu.

W drugim postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, które przekroczyły budżet inwestycji o 0,5 mln zł. Prezydent Miasta Rybnika oraz Rada Miasta Rybnika podjęli decyzję o wyasygnowaniu brakującej kwoty z budżetu miejskiego. Dzięki temu 10 lipca 2023 r. MOSiR Rybnik zawarł z wykonawcą generalnym, firmą PPUH Trex-Hal z Rybnika umowę, z terminem realizacji do 22 grudnia 2023 r. Pracami projektowymi zajęło się Studio Architektury Bober z Rydułtów, a Głównym Projektantem został Waldemar Bober.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszystkie boiska wraz z infrastrukturą, tor OCR oraz place zabaw. Wszystkie urządzenia zostały przekazane do użytku.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz kłopoty z dostępnością tarniny termin został wydłużony do 18 marca br. Ten termin został dotrzymany. W 2024 roku zrealizowano ostatni etap inwestycji, czyli wykonano tężnię, instalacje pod pawilon handlowy, pomost pływający, zagospodarowano teren wraz z elementami małej architektury, oświetleniem oraz nasadzeniem roślin. Następnie uruchomiono procedury odbiorowe oraz złożono dokumentację do PINB Rybnik. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku dopuścił tężnię do użytkowania.

Wartość inwestycji wyniosła 4 084 131,35 zł.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza