Rybnik: Rowerem do Przyjemnej

Trakt pieszo-rowerowy nad Nacyną zyskał kolejny odcinek. Miłośnicy aktywnej rekreacji mogą już korzystać z trasy od ulicy Górnośląskiej do Sportowej/Przyjemnej w Rybniku-Niedobczycach.

Ponad 2 km długości, 4 metry szerokości, inteligentne oświetlenie uliczne, 6 przepustów, infrastruktura rowerowa – tak w skrócie prezentuje się oddany 23 marca do użytku kolejny fragment bulwarów nad Nacyną.

Rowerowy kręgosłup miasta zyskał kolejny ważny fragment w swoim przebiegu. Bulwary nad Nacyną to dla wielu rybniczan atrakcyjna propozycja aktywnego spędzania czasu, to idealna  trasa dla spacerowiczów, rowerzystów czy miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach – zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Ale ta trasa to coś więcej – budując kolejne odcinki, stwarzamy alternatywną możliwość  przemieszczania się pomiędzy rybnickimi dzielnicami osobom, które chcą porzucić samochód na rzecz roweru i na co dzień poruszać się tym traktem do pracy czy szkoły – dodaje gospodarz Rybnika.

Najważniejsze informacje na temat inwestycji:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 • lokalizacja: od ulicy Górnośląskiej do Sportowej (Przyjemnej)
 • długość: ponad 2 km
 • szerokość: 4 metry
 • infrastruktura techniczna: inteligentne oświetlenie uliczne w technologii LED (82 lampy), kanał technologiczny (2000 mb), 6 przepustów w tym 2 nad rzeką Nacyną,
 • infrastruktura rowerowa: 4 miejsca odpoczynku (kosz, 2 ławki, 2 stojaki), 2 liczniki,
 • wartość inwestycji: 9,73 mln złotych w tym roboty budowlane: 8,85 mln zł, odszkodowania za zajęte grunty: 875 tysięcy złotych
 • termin realizacji zadania: sierpień 2021– marzec 2023 roku
 • Wykonawca robót budowlanych: Drogopol Sp. z o.o.
Dej pozōr tyż:  Mowa Piotra Zdanowicza z gali Genius Loci 2023

Przypomnijmy, że historia bulwarów nad Nacyną sięga przełomu roku 2014/2015, kiedy to pojawił się zamysł budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego tereny rekreacyjne w dzielnicy Stodoły z dzielnicą Niewiadom z wykorzystaniem potencjału terenowego wzdłuż Nacyny – przypomina Łukasz Karbowiński oficer rowerowy

 „Kręgosłup” rybnickich tras rowerowych – najważniejsze informacje i plany:

Dokumentacja projektowa odcinka łączącego ulicę Rudzką z ulicą Wierzbową oraz dalej ulicą Budowlanych i Raciborską powstała w 2016 roku, inwestycję oddano do użytku w 2017 roku. Równolegle w latach 2014 – 2020 realizowane były roboty budowlane w ciągu ulicy Rudzkiej doprowadzające do powstania drogi rowerowej w dzielnicy Orzepowice, Chwalęcice oraz Stodoły. W 2019 roku oddano do użytkowania odcinek drogi rowerowej wzdłuż Drogi Śródmiejskiej stanowiącej część południowego odcinaka rybnickich bulwarów.

Dzisiaj możemy cieszyć się wykonanym i oddanym do użytkowania kolejnym ponad 2-kilometrowym odcinkiem bulwarów pomiędzy ulicą Sportową i ul. Górnośląską. Przygotowywane projektowo są kolejne odcinki, które połączą istniejąca infrastrukturę rowerową, tj. odcinek pomiędzy ulicą Górnośląska i ul. Droga Śródmiejska. Na realizację czeka odcinek drogi rowerowej w ciągu ulicy Sportowej, który połączy dzisiaj oddawany odcinek bulwarów z Zabytkową Kopalnią Ignacy – wyjaśnia Jacek Hawel, Dyrektor Centrum inwestycji rybnickiego magistratu.

Odcinek Hallera – Rzeczna

 • Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
 • Gotowy projekt wymiany nawierzchni na tym odcinku
 • Wymiana nawierzchni i poprawa oznakowania (2023 rok – Rybnickie Służby Komunalne)

Odcinek Rzeczna– Śródmiejska

 • Prace się rozpoczęły, ale zostały wstrzymane w związku z decyzją Wojewody Śląskiego
 • Na tym odcinku planowane dwa przejazdy bezkolizyjne:
  – Pod ul. Reymonta (projekt gotowy)
Dej pozōr tyż:  "Ostatnia wola papy" - zaproszenie na spektakl

– Pod ul. Obwiednia (projekt gotowy).

Odcinek Śródmiejska – Dolna

 • wybudowany przy realizacji drogi Śródmiejskiej

Odcinek Dolna – Górnośląska

 • w trakcie projektowania i uzgodnień

Tunel pod stacją Rybnik Towarowy

 • dostosowywanie projektu do wymogów PKP, gestorów sieci, aktualizacja do obowiązujących zapisów prawa.

Odcinek Niedobczyce – Niewiadom

 • 2 km właśnie oddane do użytku

Sportowa (łącznik Bulwary – Kopalnia Ignacy)

 • Gotowy projekt około 800-metrowego odcinka
 • Inwestycja obejmuje przebudowę drogi, nową kanalizację deszczową, oświetlenie i drogę dla rowerów
 • Połączy ul. Przyjemną z Kopalnią Ignacy.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza