Rybnik: Nowy blask Rafała [fotogaleria]

Pawilon „Rafał” wchodzący w skład zabudowań najstarszej, XIX-wiecznej części dawnego szpitala miejskiego nr 1 nazywanego przez rybniczan Juliuszem, zmienia się nie do poznania.

Choć we wnętrzach wciąż jeszcze trwają prace remontowe, z zewnątrz można już podziwiać nowy blask ceglanej fasady zabytkowego budynku „Rafał”. Wyczyszczona cegła i odnowione detale architektoniczne robią spore wrażenie, zwłaszcza w porównaniu z sąsiednim, czekającym na swoją remontową kolej, budynkiem „Juliusz”.

– Przechodząc ulicą Klasztorną, Miejską czy parkiem Bukówka już z daleka rzuca się nam w oczy, wychylająca się spośród drzew, pięknie odnowiona fasada „Rafała” – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Cały poszpitalny kompleks krok po kroku wraca do dawnej świetności, stając się ozdobą tej części śródmieścia. Chciałbym, by jak najszybciej to miejsce zaczęło tętnić prawdziwym życiem, stając się wizytówką Rybnika, przyciągającą nie tylko rybniczan, ale i gości spoza naszego miasta – dodaje prezydent.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Budynek jest remontowany od lipca ubiegłego roku. Wcześniej nie był użytkowany od 2000 roku, kiedy to funkcjonujące tu wcześniej szpitalne oddziały przeprowadziły się do nowego szpitala w dzielnicy Orzepowice. Teraz „Rafał” przechodzi należną mu metamorfozę – z zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu zostały wymienione drzwi, okna oraz okładziny podłóg i sufitów. Wymieniono konstrukcję dachu, który pokryto dachówką ceramiczną. Wykonano nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Dla potrzeb przyszłej wystawy zabudowano demontowalne systemowe okładziny ścienne, w budynku zamontowano również windę. Odrestaurowano istniejącą klatkę schodową ze schodami salowymi i drewnianymi stopnicami oraz stalowymi balustradami.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Prace remontowe objęły również łącznik pomiędzy pawilonami “Rafał” i “Juliusz”, który od strony ul. Klasztornej ma ozdobny charakter. Docelowo w “Rafale” urządzona zostanie przestrzeń wystawiennicza, którą wypełni w przyszłości ekspozycja ilustrująca historię medycyny i farmacji.

Koszt modernizacji budynku to ponad 8,9 mln zł, z czego 5,5 mln zł to dotacja z Unii Europejskiej. Prace na zlecenie miasta wykonuje wybrane w przetargu konsorcjum firm: Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany „TOMAN” Daniel Toman z Turzy Śl., DGW Sp. z o.o.,  z  Turzy Śl. i BUDINŻ PB Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z Jejkowic.

Wciąż trwają starania o remont budynku “Juliusz”, połączony zabytkowym łącznikiem z pawilonem “Rafał”. W “Juliuszu” ma powstać nowoczesna ekspozycja opowiadająca o przyrodzie Górnego Śląska. Planowana adaptacja obiektu zakłada utworzenie edukatorium prezentującego dziedzictwo kulturowe miasta i regionu – oprócz prac budowlanych, również zainstalowanie stałej wystawy opartej o motywy związane z ważną historyczną postacią Juliusza Rogera – inicjatora budowy szpitalnego kompleksu. Wystawę zaplanowano w oparciu o najnowsze trendy przewidziane dla tego typu ekspozycji m.in. z użyciem technik mulimedialnych. Realizacja tych planów uzależniona jest jednak od możliwości uzyskania na ten cel funduszy zewnętrznych – w marcu miasto złożyło wniosek na konkurs w ramach programu “Kultura” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (potocznie nazywane funduszami norweskimi).

W maju 2019 roku zakończyły się prowadzone przez Miasto prace związane z adaptacją zabytkowego pawilonu po dawnym oddziale dermatologii. W zmodernizowanych wnętrzach przy ul. Miejskiej aktualnie funkcjonuje Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Dawną świetność odzyskał też zabytkowy budynek przyszpitalnej apteki, wchodzącej w skład zabudowań byłego szpitala Juliusz. W styczniu w jego odrestaurowanych wnętrzach powstały nowocześnie wyposażone sale praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej.

Kompleks szpitalny zwany „Juliusz” powstał na przełomie XIX/XX wieku i składa się z czterech gmachów zlokalizowanych pomiędzy ulicą Miejską, Klasztorną i 3 Maja (najstarszych – Juliusza i Rafała, oddziału dermatologicznego oraz dawnego pogotowia ratunkowego).

Budynki tworzą zabudowę kwartału, pośrodku którego zlokalizowany jest niewielki park. Budynki szpitala znajdują się pod ochroną konserwatorską. Zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A_1462/92 z dnia 07.05.1992r.

Źródło: UM Rybnik, Zdjęcia: L. Tyl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza