Rybnik: Nie futruj ptokōw chlebym!

 Wzdłuż bulwarów nad Nacyną stanęły trzy ptasie bufety – automaty, w których można kupić karmę do karmienia rzecznego ptactwa.
Najczęściej spotykane nad Nacyną ptaki to oczywiście kaczki, ale nie brak i łabędzi czy innego ptactwa wodnego. Spacerowicze chętnie je dokarmiają, nie zawsze jednak robią to z pożytkiem dla ptaków. Warto pamiętać, że karmienie ptaków wrzucanym do wody pieczywem poważnie szkodzi ich zdrowiu, powodując schorzenia układu pokarmowego, wady zwyrodnieniowe piór czy zaburzenia gospodarki wodnej organizmu, a w konsekwencji również śmierć.

Jeśli więc komuś leży na sercu dobro nadnacyńskich ptaków, najlepszym sposobem ich dokarmiania będzie skorzystanie z ptasiego bufetu. Za kwotę 2 zł można pobrać porcję ziaren, a potem wysypać pokarm na brzeg rzeki.

Urządzenie, zwane potocznie “kaczkomatem”, ma wymiar edukacyjny, ponieważ wprowadza prawidłowe nawyki związane z dokarmianiem ptactwa. Dowiemy się z niego m.in. czym wolno, a czym nie wolno karmić ptaków, jak robić to dobrze i w jakich okresach.

Co ważne, miasto nie ponosi kosztów tych urządzeń – firma, która je ustawiła płaci miastu za dzierżawę terenu, na którym stoją “kaczkomaty”. Projekt ten z sukcesem został już wdrożony w kilku miastach, takich jak m.in. Rumia, Reda, Ostróda, czy Suwałki. Inicjatywa cieszy się dużą popularnością, a jej wymiernym efektem jest zauważalny spadek nieprawidłowego dokarmiania ptactwa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Źródło: UM Rybnik

Dej pozōr tyż:  Leszek Drong w Trinity College o Śląsku

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Rybnik: Nie futruj ptokōw chlebym!

 • 30 kwiytnia 2021 ô 18:40
  Permalink

  A to “Ptasi Bufet zdrowa Karma dla ptakōw” to Jako chrōniōno, niy przetlōmaczalno” Marka? Tak trochã dwojako, co prawie (cheba Ino) Hinweis, coby chlebym niy futrowac je Po ślōnsku. Pytani czamu niy: “Ptasi byfyj zdrowy futer dlo ptokōw” Niy cobych chciol Ino krytykowac:) fest Fajne je co sie dostosowali do konwencyji ślabikorzowyj, a niy posli za jakim wynokwiatym mustrym, przaja tymu:)

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza