Rybnik: Napisz pismo do Dzieciōntka

Ôd 9 do 20 grudnia naszykowano bydzie we urzyndzie miasta Godnio Poczta, kaj bydzie szło napisać pismo do Dzieciōntka a powinszowania dlo Rybnika.

Ôd pyndziałku, 9 grudnia, tak jak łōński rok, Godnio Poczta bydzie naszykowano na I sztoku we UM (wynści ôd ul. Bolesława Chrobrego) i bydzie ôtwarto w tych samych godzinach, co urzōnd:

  • pyndziałek, wtorek, strzoda – od pōł ōsmej do pōł sztwortej po połedniu.
  • sztwortek – ôd pōł ōsmej do szōstej wieczōr
  • piōnek – ôd pōł ōsmej do jednej po połedniu

Jako napisać pismo do Dzieciōntka?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

  • wejź gotowo kartka z naszykowanej w UM poczty godnij.
  • na jednej tajli karty napisz prośby do Dzieciōntka, na drugij godni powinszowania dlo Rybnika.
  • karto podziel na poły – tajla ze prośbami do Dzieciōnka wejź dudōm, a powinszowania dlo Rybnika wciepnij do godnij brifkasty (krzinki pocztowej).

21 grudnia, na rynku, przi ôkazyji finału Godōw a Kolynowanio, spostrzōd najpiykniejszych i najciekawszych powinszowań dlo miasta, welowani bydōm  zwyciynzce, co im bydōm podarowane miejski geszynki.

Program latosich Rybnickich Godōw a Kolyndowanio je na strōnie:   https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/xi-rybnickie-boze-narodzenie-i-koledowanie/

Winszujymy wszystkim dużo szpasu a uciechy.

Zdrzōdło: UM Rybnik, przekłod: Stanisław Neblik, fotografije: Lucyna Tyl.

Dej pozōr tyż:  Gostyń: spotkanie z Ignacym Walentym Nendzą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza