Rybnik kolęduje z gwiazdami

Styczeń w Rybniku upłynie pod znakiem koncertów noworocznych z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. W mieście zagoszczą Kasia Stankiewicz, Kasia Cerekwicka i Kuba Badach, usłyszymy również rybniczanina Damiana Maliszewskiego razem z Kubą Badachem.

Koncerty noworoczne odbywają się w rybnickich kościołach. Soliści i wokaliści prezentują się wraz z muzykami Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”. W trakcie koncertów  brzmią tradycyjne polskie kolędy i pastorałki oraz utwory muzyki klasycznej.

Najbliższy koncert już w sobotę, wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

Poniżej harmonogram koncertów:  

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kasia Stankiewicz/Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”

5 stycznia godz. 19.00 Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku-Nowinach

6 stycznia godz. 18.00 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Niedobczycach

 

Kasia Cerekwicka/Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”

13 stycznia godz. 15.30 Parafia św. Brata Alberta w Rybniku-Kamieniu

13 stycznia godz. 18.00 Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach

Kuba Badach/Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”

20 stycznia godz. 18.00 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie

27 stycznia godz. 18.00 Parafia Miłosierdzia Bożego w Rybniku-Niewiadomiu

Damian Maliszewski i Kuba Badach/Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”

26 stycznia godz. 19.00 Parafia pw. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu

Materiały prasowe UM Rybnik

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza