Robert Frost: Drōga niy ôbranŏ

Robert Frost
DRŌGA NIY ÔBRANŎ
(The Road Not Taken)

W żōłtym lesie sie drōga na dwie podzielyła,
Dyć by iś sie ôbiyma, niystety, niy dało
I być jednym wandrusym; dugo mie wŏbiyła
Piyrszŏ – zaglōndołch aż tam, kaj sie już traciyła
I koleji sie żŏdnych wiyncyj niy widziało.

Dyć niyskorzij żech drugõ z ôbuch drōg tych ôbroł –
Mynij śladōw tam było, tōż sie lepszŏ zdała,
Gynstŏ trŏwa dŏwała ponyntniyjszy ôbrōz,
Ale kożdŏ z drōg była hned tak samo dobrŏ
I tak richtig tam rōżnic niy było bezmała.

Ô tyj porze sie jeszcze niy widziało ludzi
I na świyży liść żŏdyn niy naniōs marasu.
Inkszy rŏz pujdã piyrszōm! – mōg żech siebie łudzić,
Dyć żech wiedzioł, że drōga w inksze drōgi kludzi,
I niy wierzōł żech, że sie wrōcã tam rŏzczasu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kejś z westchniyniym ôdy mie bydzie to pedzano
Fōrt tam, kaj sie już kōńczy czasu głymboczyna:
Szły dwie drōgi w dwie strōny w lesie w tamte rano,
Ôbrołch tã, kerŏ była mynij wydeptanŏ,
I gynau z tego cołkŏ sie rōżnica wziyna.

 

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi, i jeszcze inksi”), autor poezji po śląsku (m.in. “Cebulowŏ Ksiynga Umartych“) oraz prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”, autor dwutomowego “Biograficznego słownika przyrodników śląskich“.

Dej pozōr tyż:  Petycja do Prezydenta RP w sprawie ślōnskij godki - PODPISZ!

 

Ôbrŏzek tytułowy Nikolett Emmert z Pixabay

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza