Reggae Festiwal we Wodzisławiu w tyn weekynd!

Już 27 i 28 lipnia Tabu, David Lion, Maleo Reggae Rockers jak tyż gość ekstra O.S.T.R. i inksi wystōmpiōm w czasie Nojcieplyjszego Placu Na Ziymi 2018 – Reggae Festiwalu! Jubileuszowŏ, 15. edycyjŏ fajru ôdbydzie sie na stadiōnie miejskim przi ul. Bogumińskij we Wodzisławiu Ślōnskim. Stymp darmowy!

W tym tydniu ruszŏ wyczekowany ôd mocka ôsōb fajer „Nojcieplyjszy Plac Na Ziymi – Reggae Festiwal”. Atrakcyjni muzykańciŏ, widowiskowe kōncerty, perfekt publiczność i szumnŏ atmosfera – dziynki tymu wszyjskimu bez dwa festiwalowe dni bydzie się szło bawić jak nigdy. Gorke takty zaś bydōm się roznosić na stadiōnie miejskim, kaj znojdzie sie tyż drugŏ bina sound systymowŏ ze strefōm chill out na sztrandzie. Festiwalowe gadżety dedykowane jubileuszowyj edycyji festiwalu bydzie szło kupić na ekstra sztandzie. Niy braknie tyż placu pod celt.

Nojcieplyjsze Plac na Ziymi – Reggae Festiwal ôrganizuje dlŏ miasta Wodzisławia Ślōnskigo Wodzisławske Cyntrum Kultury i Total Promotion.

Program:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

27 lipca, piōntek:

18.00 – Rozgrzewka – Dr Love/Slaveah/Cheeba
20.00 – Maleo Reggae Rockers
21.30 – Bob One & Bas Tajpan
23.00 – Gość Ekstra – O.S.T.R
00.30 – King Horror Sound & Alex Bass (ES)

28 lipca, sobota:

17.00 – Roots Soldiers
18.30 – The Djangos
20.00 – Damian Syjonfam
21.30 – Tabu
23.00 – David Lion (IT)
00.30 – Etna Kontrabande

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza