RAŚ Racibórz do Prezydenta Miasta o Dzień Flagi Śląskiej

Szanowny Pan Dariusz Polowy

Prezydent Miasta Racibórz

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

wielkimi krokami zbliża się, zainicjowane przez zmarłego w styczniu tego roku, śp. Marka Plurę (nota bene raciborzanina z urodzenia, absolwenta I LO, posła, europosła i senatora), święto śląskiej flagi – Dziyń Ślōnskij Fany. Przypada ono 15 lipca. Jest to symboliczna i chwalebna data, bowiem 15 lipca 1920 roku polski Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę gwarantująca autonomię dla Ziem Śląskich, które po I wojnie światowej miały wejść w skład II Rzeczpospolitej.

W związku z tegorocznym Dniem Fany, z odpowiednim wyprzedzeniem apelujemy do Pana Prezydenta o wywieszenie, na budynkach podległych pod miejski samorząd, w tym przed Urzędem Miasta, górnośląskiej flagi. Żywimy również nadzieję, iż być może akcja ta stanie się zaczątkiem regularnej tradycji eksponowania w Raciborzu górnośląskich barw. Dodajmy, że wiele samorządów z regionu, np. miasta Rybnik, Pszczyna czy Chorzów włączały się w ostatnich latach w propagowaną akcję.

Poprzez ten symboliczny gest wywieszania górnośląskiej flagi okaże się szacunek dla  niepowtarzalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu, którego to zresztą Racibórz był de facto pierwszą stolicą. To ważna inicjatywa dla wielu Górnoślązaków, którzy w ostatnim Spisie Powszechnym, w prawie sześciuset tysiącach deklaracji, wyrazili swoją odrębność etniczną. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego apelu. Niech będzie to przyjazny gest władz miasta, w którym współżyją od pokoleń Polacy, Ślązacy i Niemcy. Niech wywieszenie górnośląskiej flagi umacnia wspólną identyfikację z regionem, nie tylko rodowitych Ślązaków, ale i raciborzan pochodzących z Kresów czy innych regionów Polski, dla których Górny Śląsk stał się nową „małą ojczyzną”.

Dej pozōr tyż:  Im Feuerschein. Opolska powieść opolskiego pisarza – Oppeln 1837-1842

 

Z poważaniem,

w imieniu członków i sympatyków Ruchu Autonomii Śląska z powiatu raciborskiego:

Ewa i Krzysztof Grzesikowie – Racibórz

Czesław Skórka – Racibórz

Dariusz Niestroj – Racibórz

Marcin Łapiński – Racibórz/Gdańsk

Andreas Rim – Racibórz/Nürnberg

Kamil Kotas – Chałupki/Münster

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza