Raport o Word Silesian Congress

Aleksander Lubina

Raport Word Silesian Congress

Jakiś czas temu na łamach Wachtyrza (wachtyrz.eu) ukazało się zaproszenie do współpracy z Word Silesian Congress, bo Państwa wsparcie jest niezbędne.

Ponieważ Word Silesian Congress to proces, więc postanowiłem mniej więcej co miesiąc pisać sprawozdania i wysyłać je do wachtyrza.eu, do Jaskółki Śląskiej, do Schlesisches Wochenblatt, do Cajtunga, do Ślonskiyj Nacyji oraz do Dziennika Zachodniego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Raport na 13 maja 2021:

– do Rady Word Silesian Congress dołączyły nowe organizacje reprezentowane przez liderów; (patrz: https://worldsilesiancongress.org/)

– poszerzono skład Biura WSC:

  • Pani Urszula Nierada-Kwiatkowska współpracuje z ekspertami WSC;
  • Pani Joanna Olesińska-Prus na życzenie przedstawia możliwości edukacji zdalnej;
  • Pani Sandra Krzak koordynuje młodzież.

W Biurze nadal działają pani Ilona Kancler (WSC Women) oraz panowie Drahs, Polednik oraz Popławski, który przeprowadza cykliczne wywiady, dba o stronę WSC oraz o facebooka i koordynuje prace bieżącą  oraz komunikację WSC.

(patrz: https://worldsilesiancongress.org/)

Do trzech dotychczasowych ekspertów dołączyli doradcy do spraw gospodarki, nauki, kultury, języka, edukacji i sportu.

W kolejnym raporcie (w okolicach 15 czerwca 2021) umieszczę wykaz ekspertów i doradców oraz liderów organizacji.

Uwagi i rady proszę kierować na adres lubina@interia.pl

Zapraszam do współpracy ekspertów dotychczas niezrzeszonych. Eksperci są niezależni, a liderzy mogą korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.

Dej pozōr tyż:  Moc kultury #54: Ajschylos po śląsku

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza