Radlin oszczędza energię

Problem na rynku paliw i energii dotyka nas wszystkich. Koniecznym staje się oszczędzanie energii i zmiana wielu nawyków. Nie chodzi wyłącznie o kwestie pieniędzy, ale przede wszystkim o ograniczenie zużywanej w gospodarce energii. Wiele w tym temacie już udało się w Radlinie osiągnąć. Jednak wiele kroków jeszcze przed miastem. W ostatnim czasie wprowadzono kilka znaczących ograniczeń. Kolejne wprowadzone zostaną niebawem. Przed nami trudny czas, ale miasto dąży do tego, aby te zmiany były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców…

Co już zrobiliśmy?

 • Zamontowaliśmy uliczne oświetlenie energooszczędne w Radlinie
 • Zredukowaliśmy moc oświetlenia ulicznego, co już daje oszczędności rzędu 20 000 zł w skali rocznej
 • Dokonaliśmy termomodernizacji większości miejskich placówek
 • Nawet zabytkowe familoki na Kolonii Emma w Radlinie, po naszych modernizacjach, mają o wiele mniejsze zużycie energii
 • Wykorzystujemy “zieloną energię” na miejskich zasobach
 • Wprowadziliśmy politykę oszczędzania energii elektrycznej, ogrzewania i wody w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach
 • Wyłączyliśmy fontanny miejskie

Co zrobimy w najbliższym czasie ?

 • Wyłączymy oświetlenie uliczne w wybranych miejscach w mieście (parking przy ul. Wypandów, trasa rowerowa na ul. Reymonta)
 • Nadal będziemy redukować intensywność lamp ulicznych w porze nocnej
 • Ograniczymy tegoroczne oświetlenie świąteczne. Ozdoby pojawią się w mniejszej liczbie miejsc i w krótszym czasie.
 • Wprowadzimy bardziej oszczędne oświetlenie na miejskich zasobach (MOK, MOSIR, boiska sportowe…)

FILM: https://youtu.be/NfKGErcLEpg

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza