Radlin: miasto pomoże przedsiębiorcom, których dotknęła pandemia

Na Sesji Rady Miejskiej w Radlinie 28 kwietnia, radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia (za część roku 2020 ) zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Chodzi głównie o grunty, budynki i budowle (lub ich części), które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu pandemii COVID-19.

Zwolnienia te obejmować będą te grupy przedsiębiorców, które są podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzącymi na terenie Miasta Radlin swoją działalność gospodarczą. W treści uchwały znajdujemy konkretne branże, które zostały objęte tym zwolnieniem. M.in. chodzi tu o restauracje, lokale oferujące posiłki, ale również firmy działające w szeroko rozumianej branży kulturalnej i rozrywkowej, jak również związanej ze sportem, rekreacją czy fitness. Zwolnieniem objęte zostaną także zakłady fryzjerskie czy salony kosmetyczne.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., którego termin płatności upływa w miesiącu kwietniu, maju oraz czerwcu 2020 r. Skorzystać będą mogły te radlińskie firmy, które prowadziły swoją działalność przed 20 marca 2020 r.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza