Raciborscy szandarzi uretowali samobōjcy

Telefōnicznŏ informacyjŏ ôd świadka i gibkŏ interwyncyjŏ raciborskich szandarōw zapobiygły tragedyji. Mōndurowi uretowali modego chopa, co prōbowoł sie pozbyć żywobyciŏ. Desperat trefiōł pod ôpiekã medykōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do dinstu raciborskij kōmyndy wczorej kole godziny 15:10 zatelefōnował świadek, co poinformowoł, iże w ôkolicach wiaduktu banowego nad Odrą, przi ulicy Rybnickij w Raciborzu po glajzach chodzi mody chop, a jego zachowanie pokazuje, iże chce sie pozbyć żywobyciŏ – mŏ zakrwawiōne rynce. Na plac zarŏz skerowany ôstoł patrol prewyncyje. Policyjōny na moście banowym nad Ôdrōm dozdrzeli chopa, a ôn jak ôbejzdrzoł wachtyrzōw prawa, to skoczōł do rzyki. Policyjōny skoczyli do wody i wyciōngli desperata na brzyg. Pokŏzoł sie nim 28-letni miyszkaniec Raciborza. Mōndurowi niydoszłego samobōjcy przekŏzali w rynce medykōw.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-