Quiz: Kery to padoł/ napisoł? Ôdpowiedzi

Quiz ze znajōmości ślōnskij literatury, a niy yno – rozwiōnzani

Pytania (jakbyście jeszczy chcieli sie sprawdzić przed czytaniy ôdpowiedzi), znojdziecie tu: https://wachtyrz.eu/quiz-fojermana-literatura-ze-slonska/

A tu już ôdpowiedzi:

 1. Kery napisoł (przetłōmaczōł) “Małego Princa” po ślōnsku?

Grzegorz Kulik

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 1. Autor ksiōnżki “Hanyska” ?

Helena Buchner

 1. Kery napisoł ksiōnżka “To byli nasi ojcowie”?

Alojzy Lysko

 1. Czyja to je ksiōnżka: “Ślązaczki piykne są!”?

Marek Szołtysek

 1. Autor wiersza “Kiczka” po ślōnsku?

Feliks Steuer

 1. Gdo napisoł “Kaj naród mōj”?

Ondra Łysohorsky (Erwin Goj)

 1. Po “Piątej stronie świata” kludziōł nas…

Kazimierz Kutz

 1. Napisoł “Aus dem Leben eines Taugenichts” (“Z życia nicponia”)

Joseph von Eichendorff

 1. Autor “Słownika Gōrnoślōnskij Gŏdki”

Bogdan Kallus

 1. Gro głōwno rola we “Mianujōm mie Hanka”

Grażyna Bułka

 1. Autor “Silesia Noir”

Marcin Szewczyk

 1. Czyj je “Stary kościół miechowicki”?

Norbert Bonczyk

 1. Śpiywoł “O mój Śląsku”

Jan „Kyks” Skrzek

 1. Autor książki “Utopek z Wielopola”

Bogdan Dzierżawa

 1. Napisoł “Modre ajnfarty”

Krystian Gałuszka

 1. Autor “Ślabikorza niy dlo bajtli”

Mirosław Syniawa

 1. Pisoł “Pamietnik górnika”

Edward Jeleń

 1. Autor ksiōnżki “Ich książece wysokości”

Jerzy Ciurlok

 1. Pisoł “Wiatr ze wschodu”

August Scholtis

 1. Wymyślōł “Kōmisarza Hanusika”

Marcin Melon

 1. Napisoł “Pomsta” po ślōnsku

Marian Makula

 1. Pisoł “Listy z Rzymu”

Zbigniew Kadłubek

 1. “Obcy w kraju urodzenia” napisoł…

Henryk Waniek

 1. “Cholonka” wymyślōł…

Janosch (Horst Eckert)

 1. Autor “Morfiny”, “Króla”…

Szczepan Twardoch

 1. Autor ksiōnżek ô “Fyrcoku”

Rudolf Paciok

 1. “Dyskretny urok Śląska” napisała…
Dej pozōr tyż:  How Many Communist States in the Early 21st Century?

Eva Tvrda

 1. “Myśli ukryte” napisoł…

Karol Gwóźdź

 1. Dostoł Nobla, napisoł “Die Weber” (Tkacze)

Gerhart Hauptmann

 1. Autor “Die erste Polka” (Pierwsza Polka)

Horst Bienek

 

Pytania naszykowoł:

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza