“Puste krzesła” Leszka Jodlińskiego – premiera w Gliwicach

W piątek, 19 czerwca 2020 roku, w gliwickiej Stacji Artystycznej Rynek odbędzie się spotkanie z autorem książki “Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska”, Leszkiem Jodlińskim.

Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska” to czwarta książka Wydawnictwa AZORY. To publikacja poświęconą historii Żydów ze Śląska. Składają się na nią: zbiór tekstów historycznych poświęconych Żydom Śląskim (gł. górnośląskim) powstałych w latach 2005 – 2018 oraz eseje związane z dziedzictwem tej społeczności zachowanym na terenie historycznego Górnego Śląska. Poszczególne historie przyjmują narrację rekonstrukcji i reportażu poświęcone są losom rodziny Erwina Weichmanna z Gliwic (Gleiwitz) i Zabrza (Hindenburga), rodziny Samuela Hirscha z Bytomia (Beuthen), Jokenam, Lippau (Lipawy), rodziny Waltera Karlinera z Pyskowic (Peirkretscham), MS St Louis, okupowana Francja) czy urodzonego w Toszku (Tost) dra Ludwiga Guttmanna. Publikacja jest bogato ilustrowana (zbiory prywatne, archiwa, USMMH).

Książka liczy 216 stron. Część ilustracji, jak m.in. wnętrza prywatnych pomieszczeń Erwina Weichmanna i jego rodziny, nie były wcześniej publikowane.

Wstęp WOLNY – Liczba miejsc ograniczona do 30 osób (ze względu na ograniczenia sanitarne), rezerwacja nie jest przewidziana. Decyduje kolejność na miejscu. W sprawach organizacyjnych prosimy o śledzenie informacji tutaj i na stronach Stacji Artystycznej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Stacja Artystyczna Rynek – Rynek 4-5, Gliwice

Szczegóły dotyczące spotkania: https://www.facebook.com/events/1020488118331510/

Książkę można zamawiać również wysyłkowo na stronach wydawnictwa: https://azorywydawnictwo.pl/

Więcej informacji o książce tutaj.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Noc Muzeów w Muzeum Hutnictwa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza