Psuje ślōnske: NOSPR w Katowicach

NOSPR w Katowicach. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach.
W Katowicach pechowym mieście.  W mieście Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach dawała od początku swego działania namiastkę przynależności do kultury, do kultury uniwersalnej, do kultury globalnej. Poziom tej orkiestry zachwycał od zawsze. Słusznie więc Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach doczekała się wreszcie swojego gmachu z salami koncertowymi o zachwycającej akustyce… Doczekała się NOSPR i melomanii nie tylko z Górnego Śląska wspaniałego gmachu o kapitalnej architekturze wkomponowanej w przestrzeń, tak, w przestrzeń kultury w zacnym Towarzystwie Muzeum Śląskiego, Centrum Kongresowego i Spodka – miejsce wyjątkowe.

I co dalej? A dalej to jakiemuś … wpadło do głowy, żeby to zepsuć postawieniem w pobliżu osiedla wielopiętrowych bloków. Co trzeba mieć w głowie, żeby wpaść na taki pomysł? Na co liczy taki … Słów brakuje.

Nie, słów nie brakuje. Słów wystarczy, tylko trudno nie używać nie parlamentarnych. (Chociaż słowa w parlamencie też jakby prostackie.)

Nie, słów nie brakuje, bo ten pomysł w pechowym mieście ma tradycję. Tradycja psucia śląskiego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W 1939 naziście zburzyli synagogę w Katowicach. Nie jest wykluczone, że radując narodowców, także tych przy ołtarzach i obecnie wynoszonych na ołtarze.

Potem architekci prawdziwie ludowej zburzyli willę Grundmanna i usunęli ślad początków miasta i burżuazji, następnie wyburzyli kamienice przy ulicy Młyńskiej pod pretekstem rozbudowy paskudnego dworca, chociaż można było rozważyć jego budowę w kierunku placu Andrzeja lub przy obecnej ulicy Marii Göppert-Mayer.

Dej pozōr tyż:  Ô Oberschlesien we galickij gŏdce!

Wyburzono także kamienice na Zawodziu,  wyburzono halę sportową KS Baildon z unikalnymi rozwiązaniami dachu.

Niszczeją budynki na Słowackiego, Chopina, Sokolskiej.

Z Młyńskiej 17/19 wyprowadzono mieszkańców, a upartym w oficynie podobno znacznie podniesiono czynsze.

Teraz pora na osiedle w Strefie Kultury.

To pech Katowic. Pech dawnego Stalinogrodu.

Trudno będzie słuchać  III. Beethovena 8 czerwca 2018 w NOSPRze bez myślenia o śląskich psujach.

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczyciel

 

 

Tytułowe foto: Bartłomiej Barczyk (www.koniorstudio.pl) / CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza