Przeglōnd gōrnoślōnskich szpilplacōw i lodowisk: 4.03.2018.

Tyn tydziyń to dwie kolejki w Polskej Ekstralidze fusbalowej i kans ôdwołań we Czechach.

Nojpiyrw we 25 kolejce manszafy ze Gōrnego Ślōnska grały na remisy bez torōw. Gōrnik Zŏbrze u siebie zremisowōł ze Pogōniom Szczecin, a Piast Gliwice we Arce Gdynia.

We 26 kolejce doszło do derbōw Gōrnego Ślōnska i popisu gupoty kibicōw Piasta Gliwice, kery do 80 minuty wygrywoł ze Gōrnikym Zŏbrze, po torze Mateusza Szczepaniaka ze 49 minuty. Gōrnicy prōbowali roztomaitych knifōw, ale nie mogli pokōnać tormana Gliwic. Aż do 80 minuty, kiedy to na szpilplac wtargnyli kibice Piasta Gliwice i nie dali dokōńczyć szpilu. Syndzia ôdgwizdoł kōniec i spodziywany je walkower dlŏ Zabrza.

Gōrnik je 4, a Piast 13.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We Republice Czeskej kupa szpilōw we fusbal bōło ôdwołanych skuli zimna. Ôdwołano ôba szpile Banika Ôstrawa (puchar i liga), a MFK Karwina zremisowała we Slovanie Liberec 2-2, po torach ôd Tomáša Wágnera (31 minuta) i Tomáša Webera (56 minuta).

Karwina je 9, a Banik dalyj ôstatni.

Po Igrzyskach na szlynzuchy wrōcili hokeisty czeskej ekstraklasy. Nie bōł to dobry tydzień HC Oceláři Trzyniec, kere przegrało wszyjstke trzi szpile. Nojpiyrw po dogrywce ze Piráti Chomutov 2-3. Potym u siebie 2-6 ze Dynamo Pardubice, a na kōniec po dogrywce ze Mladōm Boleslav 2-3.

HC Oceláři Trzyniec sōm ale na 4 placu we tabuli i spokojnie czekajōm na play-offy.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Polskŏ Ekstraklasa je już we fazie play-off, ale ô tym napiszemy za tydziyń.

Użyta fotografia: HC Oceláři Trzyniec na wyjeździe, Pfavel Ševela [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza