Prezydenci miast województwa śląskiego i europoseł Kohut apelują do prezydenta Dudy

W dniu 15 maja odbyła się konferencja prasowa prezydenta miasta Katowic Marcina Krupy i europosła Łukasza Kohuta, kandydata Koalicji Obywatelskiej z miejsca numer 3. Tematem spotkania był apel do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy o uznaniu języka śląskiego.

Pod inicjatywą Łukasza Kohuta podpisali się prezydenci miast województwa śląskiego: prezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk prezydent Rybnika Piotr Kuczera, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, prezydent Świętochłowic Daniel Beger i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

“Wierzymy, że temat praw mniejszości śląskiej może zostać rozpatrzony poza konfliktem politycznym. Mamy nadzieję, że podobnie jak śp. prezydent Lech Kaczyński przywiązuje Pan wagę do wielokulturowej tradycji w Polsce. W związku z powyższym, apelujemy o podpisanie w całości nowelizacji ustawy o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Proszę nie odbierać Ślązakom pieniędzy, które możemy dostać z Warszawy i Brukseli na ochronę dziedzictwa naszych babć i dziadków i praw, które się nam należą jako obywatelkom i obywatelom Polski.” – czytamy w liście do głowy państwa.

Prezydent Katowic również udzielił oficjalnego poparcia Łukaszowi Kohutowi, w wyborach europejskich.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

“Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przypuszczam, że na pewno tak, że inicjatorem starań miasta o Europejską Stolicę Kultury w roku 2029 jest właśnie Łukasz Kohut. A więc, to jest kolejne działanie, które pozwala stwierdzić, że to jest nasz człowiek stąd, ze Śląska, dbający o nasze interesy na kanwie właśnie całej Europy. (…) jestem święcie przekonany, że powinniśmy wszyscy na niego zagłosować do Europarlamentu, po to aby mógł dalej reprezentować nasze wartości i nasze interesy na kanwie Europy.” – mówił Marcin Krupa

Dej pozōr tyż:  Zaproszenie na kursy online dotyczące Śląska

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza