Pomysł na wakacje: śląskie odznaki turystyczne

Wakacje to czas podróży, a podróże rzekomo kształcą. Jednym z pomysłów na kształtowanie świadomości śląskiej przez turystykę było ustanowienie przez Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej dwóch odznak krajoznawczych: Odznaki Górnośląskiej i Odznaki Dolnośląskiej. Głównym inicjatorem tego pomysłu był Piotr Kiera, a w jego realizację zaangażowało się kilkanaście osób z Górnego i Dolnego Śląska. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej postanowiło zachęcić do poznawania regionu poprzez samodzielne odkrywanie atrakcyjnych, ważnych i charakterystycznych dla niego miejsc, w przekonaniu, że jest to najciekawszy sposób na przyswojenie bogatej i złożonej historii naszej ziemi.
Celem przyświecającym obu odznakom krajoznawczym jest popularyzacja walorów historycznych i krajoznawczych Śląska w jego historycznych granicach.
Przygotowane są dwie książeczki, które są zarazem regulaminem Odznak wraz z miejscami zalecanymi do odwiedzenia. Na odwiedzenie miejsc na Górnym Śląsku (zarówno w woj. opolskim, śląskim jak i w Republice Czeskiej) ma się dwa lata, a na Dolnym Śląsku, gdzie lista jest o wiele dłuższa, trzy lata. Książeczki podzielone są na kategorie, m.in. historyczne miasta, muzea, miejsca pamięci, dziedzictwo przemysłowe, miejsca sakralne oraz inne ciekawe miejsca.

Dla Odznaki Górnośląskiej organizatorzy przygotowali także interaktywną mapę, na której można zobaczyć obiekty polecane. Znajdziecie ją na dole artykułu.

 

Każda z książeczek kosztuje po 15 złotych. W ramach tego zakupu otrzymujemy listę obiektów do odwiedzenia. Po zebraniu wymaganej ilości pieczątek książeczkę przesyłamy na adres podany w jej wnętrzu, a kapituła “Odznak Śląskich” po weryfikacji zwraca regulamin wraz z metalową odznaką.

Dodatkowych informacji można także szukać na profilu Kapituły Odznaki.

Regulaminy można nabyć w wydawnictwie Silesia Progress lub u pomysłodawców ze Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej pod adresem mailowym: biuro@slonzoki.org , przelewając należność na konto PLS-SONŚ:

Pro Loquela Silesiana-SONŚ

78 2130 0004 2001 0446 1356 0003

Tytułem: Darowizna na Regulamin Odznaki Górnośląskiej

Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-