Poczōntek sezōnu 2019/2020 we skokach na szijach na Ślōnsku

Dzisiej, 23 listopada, napoczynŏ sie nowy sezōn Pucharu Świata we skokach na szijach. Piyrsze dwa zawody tego sezōnu napocznōm sie na Ślōnsku, a gynau na skoczni we Wiśle.

We sobota czekajōm nŏs zawody manszaftōw (ô sztwŏrtej) a we niedziela kōnkurs indywidualny (ô 11.20).

41. sezōn Pucharu Świata bańdzie trwać do 15 marca, kiedy ôdbańdzie sie ôstatni turniej we Norwegiji, a gynau na mamucie we Vikersund.

Zaplanowane je 36 zawodōw. Latoś piyrszy rŏz do kalyndŏrza Pucharu Świata Chopōw dołōnczy normalnŏ skocznia we rōmōnskim Rasnov.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A jak ze skoczkōma urodzōnymi na Gōrny Ślōnsku? Latoś znojdziymy jych yno we reprezentacjyji Polski. Do turnieju indywidualnego we Wiśle zakwalifikowali sie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł. Nie udało sie to Kacprowi Juroszek i Tomaszowi Pilch. We reprezentacyji Rep. Czeskej zadebiutuje modziutki Filip Sakala, syn rodzōnego na Ślōnsku Jaroslava Sakali (We Karniowe/Krnov), ale ôn już urodziōł sie po morawskiej strōnie Kraju Morawsko-ślōnskego – we Czeladnej/Čeladná.

Foto tytułowe: Christian Bier [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Dej pozōr tyż:  Maria Brunn – prototyp kobiety autochtonicznej?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza