Po XXXIX Ślōnskim Sztwortku

9 listopada bōł XXXIX tref z seryji Ślōnski Sztwŏrtek we Halo Rybnik p.m „Pałac Dietrichsteinōw-gyszichta kejś, a dzisiej” a gościym trefu bōła menadżerka pałacu Hanna Blokesz-Bacza, kero poôsprawiała ô gyszichcie obiektu i jak dzisiej funguje jako Muzeum w Wodzisławiu Ślōnskim.

Całość pokludziyli członkowie DURŚ – dr Sebastian Musioł, a Marcin Petters. Transmisyjŏ online Krzysztof Szweda.

Foto: Adrian Słodowicz, Stanisław Neblik, Józef Porwoł, Halo Rybnik

Dej pozōr tyż:  Terra Incognita

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza