Po 34. Ślōnskim Sztwortku

Wczorej, 26 stycznia 2023r, bōł 34 tref ze seryji Ślōnski sztwortki we Halo Rybnik. Gościym bōła dr Barbara Głōd, a całość kludziyli człōnkowie Demokratycznej Unii Regionalistōw Śląskich Jōzef Porwoł i Marcin Petters, a transmisjo online Krzysztof Szweda. Tymatym dzisiejszego trefu bōł. “Po naszymu-ekōnōmio a podatki w 2023 r ” .

Pani dr Barbara Głōd poôsprowiała nōm po ślōnsku “z czym sie jy podatki a insze sprawy ekonomiczne”
Prosto – do wszyjskich.

Foto: Nicole Petters

Dej pozōr tyż:  Zeszyty Eichendorffa / Eichendorff Hefte nr 81

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza