“Plac zbrodni – Ôstrawa” – nowŏ kryminalnŏ seryjŏ w ČT

Ôd wczorej (6.01.2020) bez nŏbliższe 13 tydni w czeskej telewizyji (ČT1) we pyńdziałki wieczōr (20.05) bańdzie szło ôglōndać nowŏ kryminalnŏ seryjŏ, kerej akcyjŏ bańdzie we wiynkszości grać na Ślōnsku: “Plac zbrodni – Ôstrawa” (Místo zločinu Ostrava).

Kożdy z kōnskōw mŏ mieć 60-61 minut. Reżyserōma filmu sōm Dan Wlodarczyk, Jan Hřebejk i Jiří Chlumský. Scynariusz napisali: Miroslav Vaic, Jan Drbohlav, Jan Stehlík, Martin Bezouška.

Szauszpilery to: Pavla Beretová (jako kapitōn Ema Grodská), Stanislav Majer (jako kapitōn Honza), Karel Dobrý, Pavel Kříž, Štěpán Kozub, Marek Taclík, Tomáš Bambušek, Roman Vojtek, Nela Boudová i Filip Čapka.

A co je w niym interesantego ze gōrnoślōnskij perspektywy? Już we piyrszym kōnsku ôglōndali my postindustrialne Michałkowice na ślōnskej strōnie Ôstrawy. Pozawiyrane huty i gruby majōm być czansto placym akcyji filmu. Zajrzymy tyż do jednego z nŏpiynkniejszych placōm na Gōrnym Ślōnsku – Karlovej Studanki – gōrskego zidlungu pod Pradziŏdym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Głōwnŏ szauszpilerka tej seryje – Pavla Beretová – tyż je rodzōnōm Ôstrawiankōm. Kōnczōła biskupske gimanzjōm we ślōnskij Porubie.

A jak ftoś przegapiōł piyrszy kōnsek, to idzie go ôbejrzeć we internecie:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12549377416-misto-zlocinu-ostrava/218512120270001-krasne-svetlo/

Zdrzōdło informacyji: https://www.ceskatelevize.cz

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza