Piyrszy szpil HC Oceláři Trziniec we halbfinale

Dzisiej HC Oceláři Trziniec napoczōn szpile ô awans do finału w hokeju na lodzie ô majstra ligi czeskej. Prziszło jym sie mierzić ze manszaftym HC Škoda Pilzno. Piyrszy szpil bōł w Trzińcu i sztart nie udoł sie ślōnskymu manszaftowi. Trziniec przegroł u siã aże 1-4 (0-2, 0-1, 1-1).

Tory:
0-1 Jaroslav Kracik
0-2 Milan Gulaš
0-3 Jan Kovař
1-3 Martin Růžička
1-4 Jan Kovař

Cołki dzisiejszy szpil idzie ôbejrzeć sam: https://hokej.cz/tv/hokejka/video/9605?autostart=true

Grŏ sie do 4 wygranych szpilōw, a szansa na rewanż je już we sztwŏrtek.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Terminy reszty szpilōw we halbfinale:
4 kwiytnia: HC Oceláři TrziniecHC Škoda Pilzno (ô piōntyj live we ČT Sport)
7 kwiytnia: HC Škoda Pilzno – HC Oceláři Trziniec 
8 kwiytnia: HC Škoda Pilzno – HC Oceláři Trziniec (ô piōntyj live we ČT Sport)
11 kwiytnia: HC Oceláři TrziniecHC Škoda Pilzno
13 kwiytnia: HC Škoda Pilzno – HC Oceláři Trziniec 
15 kwiytnia: HC Oceláři TrziniecHC Škoda Pilzno

We drugim halbfinale grajōm Bílí Tygři Liberec i HC Kometa Brno.

Co interesantne we halbfinale ôstały manszafty, kere we ôstatnich ôsmiu latach bōły choć rŏz majstrym ligi czeskej: HC Oceláři Trziniec (2011), HC Škoda Pilzno (2013), Bílí Tygři Liberec (2016) i HC Kometa Brno (2017 i 2018).

Dej pozōr tyż:  Tychy: "Śnialnia. Śląski underground" w MMT

Foto tytułowe: screen z portalu hokejka.cz

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza