Piotr Zdanowicz: Silesia – non mortua

SILESIA – NON MORTUA

 

Na isto cie chcōm

Zaguszyć

Karolinkowym larmym

Utopić w kufie z piwym

W krupniŏku s krupami zawrzić

I śmiychym możno cie zabić

Takim ôstudnie ôszkliwym

I takim do kna gorskim

I niyblank zaraźliwym…

W pōmian za twojã ôzprŏwkã

Ôszydnõ dali belerã

I dali byt i świŏdomość

I sztram i niywłosnõ cylã

Ôd jejich kagōnka ôświaty

Zgorzała twoja kultura

I prŏwdã ô twojij gyszichcie

Mrokew ôd smōndu zasnuła

Tabule swojich przikŏzań

Z ichnigo „Synaju” snieśli

I durch je ryczeć kŏzali

By rest bōł

Imyntnōm ciszōm

Ceskowym szkamrym… jeźli

Dali tyż pas niewłŏsny

I blank fałesznõ tożsamość

I pōmiyniyli miano

I w ôczy wpisali szarość

A twojich chrōmōw ôkna

Szumne, krasiate i wystre

S blycku i ciynia ôkradli

I marzyń sztaub miesiōncowy

Ôstoł sie jyny

Lankorym…

Fantazyjōm, mankulijōm …

Sztaubym

Uż ino wōnglowym

 

Atoli żeś je

Mōj Ślōnsku

W mojim świecie

Szrajbōnku

I w gŏwie…

Postrzōd ôstudy hyrski

Strzōnśniynty – niy zmierziōny

Blank ajnfach ôsobliwy

Ôbstereźnie moderny

Isty, choć podarymny

I sorōńsko poprzniōny

I… stela, i durch

I na dycko

W moje serce

Wtulōny

SILESIA – NON MORTUA

 

Chcą ciebie wciąż

Zawrzeszczeć

Karolinek jazgotem

Utopić w kuflu z piwem

Zaszyć z krupami w krupnioku

I śmiechem chcą cię zabić

Takim rubasznie złośliwym

I gorzkim do rozpuku

I mało zaraźliwym…

Zamiast twojej historii

Dali histerię własną

I dali byt i świadomość

I celę mocno za ciasną

Na stosie kaganka oświaty

Spalili twoją kulturę

Co bez kaganków świeciła

Na lata dobre i długie

Tablice swych „dogmatów”

Ze swego „Synaju” znieśli

I treść ich kazali krzyczeć

By reszta…

Milczeniem była

Albo najwyżej szeptem

Dali też paszport nie własny

I trefną dali tożsamość

I sfałszowali imię

I w oczy wpisali szarość

A świątyń twoich witraże

Co były wieczne i nowe

Okradli z blasku i cienia

I marzeń pył księżycowy

Stał się rojeniem

Tęsknotą…

I marą jakąś senną…

Pyłem

Już tylko węglowym

 

Ale ty jesteś

Mój Śląsku

W mym świecie

W mym słowie

W mej głowie…

Pośród zgorszenia dumny

Wstrząśnięty lecz nie zmieszany

Niepotrzebnie prawdziwy

Zwyczajnie wyjątkowy

I nowomodnie wierny

I podle zeszmacony

I… wciąż stąd

I na zawsze

Mym sercem

Otulony

Piotr Zdanowicz – pasjonat oraz badacz historii, kultury i przyrody Górnego Śląska. Dziennikarz, autor lub współautor książek i reportaży, a także kilkunastu prelekcji, kilkudziesięciu artykułów prasowych oraz kilkuset tysięcy fotografii o tematyce śląskiej. Pomysłodawca rowerowych i pieszych szlaków krajoznawczych na terenie Katowic, Mysłowic i Tychów oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Poeta, muzyk i plastyk-amator. Z zawodu elektronik, budowlaniec oraz magister teologii.

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Piotr Zdanowicz – pasjonat oraz badacz historii, kultury i przyrody Górnego Śląska. Dziennikarz, autor lub współautor książek i reportaży, a także kilkunastu prelekcji, kilkudziesięciu artykułów prasowych oraz kilkuset tysięcy fotografii o tematyce śląskiej. Pomysłodawca rowerowych i pieszych szlaków krajoznawczych na terenie Katowic, Mysłowic i Tychów oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Poeta, muzyk i plastyk-amator. Z zawodu elektronik, budowlaniec oraz magister teologii.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „Piotr Zdanowicz: Silesia – non mortua

 • 24 września 2022 ô 13:30
  Permalink

  Jako Polak urodzony na Dolnym i niemal całe dorosłe życie mieszkający na Górnym Śląsku mocno kibicuję wszelkim dążeniom Ślązaków do wyzwolenia się z wizerunku prowincjonalnych roboli i rubasznych prostaków. A taką niestety etykietę od lat akceptują sami Ślązacy.
  A nikt za was o was nie zawalczy. Jeżeli promowanie śląskości będzie jak w wierszu polegało na kabaretach, których śmiszność oparta jest na brzmieniu języka śląskigo i to za każdym razem spłycona do form wulgarnych to nie ma co oczekiwać by inni zaczęli postrzegać Ślązaków poważnie. Ecik i Masztalski nie mogą być ambasadorami kultury śląskiej. Młodzi Panowie z Rybnika niestety też, być może nieświadomie, ale wpisują się w ten nurt. Apeluję do wszystkich Ślązaków, którzy cokolwiek tworzycie o Śląsku czy po polsku, czy po śląsku. Bądźcie dumnymi synami tej ziemii. Nie dajcie sobie wmówić, że wasz język jest gorszy nawet jeśli dziś państwo polskie go nie uznaje inaczej niż za jedynie gwarę. Dbajcie o czystość tej mowy. Nasi sąsiedzi Czesi również musieli swój język odbudować, realtywować w mowie i piśmie. Udało im się. Śląski już dziś jest wreszcie skodyfikowany. Teraz wystarczy by szyldy sklepowe, ulotki reklamowe były śląskie. Karty dań w szynkach i gospodach. Nie ma śląskiego w szkołach? Uczcie go na kursach jak niegdyś uczono religii za PRL. Producenci lokalni róbcie śląskie opisy na opakowaniach. To ja jako Polak tu mieszkający mam się czuć gościem. To ja Polak winienem się dostosować.

  Ôdpowiydz
 • 21 września 2022 ô 14:39
  Permalink

  Niezwykłe! Taki tekst mogła wydać tylko umęczona dusza śląska. Brakuje słów uznania. Panie Piotrze, dobywaj dalej podobne frazy. To nam pozwala przetrwać ten podły czas.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza