Piotr Miemiec: Zamek Oppersdorffów w Głogówku

Zamek w Głogówku – Położony jest w północno-zachodnim narożu historycznej części miasta, powyżej doliny rzeki Osobłogi. Składa się z dwóch części, tzw. zamku górnego i dolnego. Nie wiadomo dokładnie kiedy i przez kogo budowla została wzniesiona. Od roku 1561 staje się siedzibą Jana Oppersdorffa który przystępuje do przebudowy zamku i w przeciągu 10 lat zamienia go w okazałą, renesansową siedzibę.

Po śmierci Jana psiadłość trafia w ręce jego bratanka Jerzego Maksymiliana zwanego Jerzym II. Za jego rządów ma miejsce kolejna rozbudowa zamku. Skrzydło zachodnie zostaje nadbudowane o jedno piętro oraz wzniesione zostają cztery narożne baszty, nadające obiektowi obronny wygląd. Kolejna faza rozbudowy kompleksu przypada na czas rządów Jana Jerzego III, najwybitniejszego reprezentanta rodu Oppersdorffów. Ten dobudowuje skrzydło wschodnie przylegające do kaplicy i zamykające obiekt tworząc z całości czworobok. W posiadaniu rodziny Oppersdorffów obiekt pozostaje do roku 1945. W tym roku ostatni ordynat mieszkający na zamku Wilhelm Karol Jan, uchodzi przed radziecką ofensywą i opuszcza Głogówek, przenosząc się do zachodniej części Niemiec. Nigdy nie zobaczył on więcej Głogówka.

Wachtyrz.eu: Zamek wreszcie doczekał dobrych czasów i rozpoczęto jego renowację.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza