Piotr Miemiec: Dąbrowa

Dąbrowa /niem. Dambrau / – miejscowość położona ok. 11 km na zachód od Opola, w połowie drogi do Niemodlina.
Znajduje się tu zespół pałacowy, którego początki sięgają 1615 roku.

Ówczesny zamek w Dąbrowie został zbudowany w latach 1615-1617 przez Joachima von Tschetschau-Mettich. Nie wiadomo czy istniała w tym miejscu jakaś wcześniejsza średniowieczna budowla.
Trzyskrzydłowy renesansowy zamek wybudowany został z cegły na planie nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. W 1740 r. majątek sprzedano Larischom, którzy zarządzali zamkiem przez prawie 30 lat. Kolejnymi właścicielami tego miejsca byli Prittwitzowie a od 1788 roku Zieglerowie, którzy założyli tu 22 hektarowy park. W 1892 roku pałac został kupiony przez Hochbergów. Zamek został całkowicie przebudowany przez hrabiego Hochberg w latach 1894 – 1897 w stylu neorenesansowym i wówczas niemal zupełnie zmienił wygląd, nadając budowli obecny pałacowy kształt. W 1933 r. ostatni właściciel musiał opuścić Dąbrowę uciekając do Anglii przed NSDAP. II wojnę światową pałac przetrwał w dobrym stanie ale został rozszabrowany przez Armię Czerwoną.
Po wojnie, jak w wielu obiektach tego typu, mieściły się w nim magazyny. W 1975 r. pałac wraz z parkiem przejęła Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Obecnie obiekt należący do Uniwersytetu Opolskiego jest w bardzo złym stanie technicznym. Uczelnia ma pomysł na zagospodarowanie tego miejsca ale ………..

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W kwietniu miałem okazję zwiedzić wnętrza dąbrowskiego pałacu. Stało się to za sprawą stowarzyszenia „Dąbrowskie Skarby”, które porozumiało się z uniwersytetem opolskim w sprawie promowania i ochrony tego zabytku.
Nie spodziewałem się, że taka instytucja jak wyższa uczelnia mogła doprowadzić taki zabytkowy obiekt do takiego stanu. Zamek w Dąbrowie, bo tak również jest nazywany, został wybudowany w latach 1615-1617 i takich zniszczeń nie dokonała żadna wojna którą przetrwał. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy nie chcą dopuścić aby ten piękny obiekt stał się ruiną. Myślę też, że przez ich zaangażowanie znajdą się środki na przywrócenie stanu, by można było go bezpiecznie użytkować. Obecnie jest też możliwość wejścia do ogromnego przypałacowego parku. Będąc tu w sierpniu 2014 roku niestety nie było jeszcze takiej możliwości.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza