Parklet Teatralna 4 ôtwarty (galeryjo, kōnkurs)

21 września przed Regiōnalnym Instytutym Kultury przi ul. Teatrowyj (Teatralnej) 4 w Katowicach ôtwarli parklet – kōnsek placu na to, coby se siednōńć, pogodać, poczytać, abo w inkszy spusōb se dychnōńć. Na ta przileżytoś szło tyż posuchać bojek pō naszymu z ksiōnżki „Czytej bajtlōm kożdy dziyń”, kiero prawie miała swoja prymiera. Ksiōnżka ta to je zbiōr 10 bojek z tych, co prziszły do RIK na kōnkurs ôrganizowany pora miesiyncy tymu. Krōm czytanio bojek parklet mioł tyż inksze atrakcyje, bez przikłod kōncert a kolorowanki do dziecek. Kożdy mōg sie tyż zebrać jako ksiōnżka abo kwiotka.

Do czytelnikōw Wachtyrza mōmy 10 ksiōnżek „Czytej bajtlōm kożdy dziyń”. Coby jōm erbnōńć, styknie napisać na adres redakcyje (redakcyjo@wachtyrz.eu) email ze swojim mianym i adresym, na kiery mōmy jōm posłać. Poślymy je w ôdpowiydzi na piyrsze 10 takich emaili, kiere przidōm dō nos do 25.09. Trza zaroz pedzieć, iże ksiōnżka niy bydzie terozki dostympno w regularnyj sprzedaży! Za ksiōnżki dziynkujymy Regionalnemu Instytutowi Kultury.

Galeryjo zdjyńć z ôtwarcio parkletu Teatralna 4:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 15.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza