Ôstrawa: Banik – Celtic na stolecie

Banik Ôstrawa fajeruje latoś 100 lŏt swojego ferajnu. We wrzejśniu planowany je srogi fest z kōncertōma na Zōmku Ślōnskoôstrawskim (9-10.09), ale jutro (13 lipca) bydzie nojważniejszy pōnkt sportowy tego fajeru: szpil Baniku Ôstrawa ze Celtikym Glasgow. Szpil napocznie sie ô szōstyj na wieczōr na Stadiōnie Miejskim we Ôsrawie-Witkowicach.

Idzie jeszcze ôbsztalować bilety, a kożdy fto przidzie na szpil dostanie pamiōntkowy szal.

Przipōmnijmy: Celtic Glasgow ôstoł już 51. razy majstrym Szkocyje! Banik Ôstrawa ôstoł założony 100 lŏt do zadku we ślōnskij tajle Ôstrawy, jako SK Slezská Ostrava (Sportovní klub Slezská Ostrava) i do dzisiej sie chlubi tym, iże je ślōnskim manszaftym. We 1945 przemiyniyli mu miano na SK Ostrawa, a ôd 1952 mianuje sie Banik (po naszymu Grubiŏrz). Banik Ôstrawa bōł 3. razy majstrym Czechosłowacyje i rŏz majstrym Czech.

Dej pozōr tyż:  Uczeń ma prawo. Ruszyła strona internetowa podsumowująca projekt edukacyjny CSW Kronika

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza