Ostatnia szychta na Łokietku

W piątek, 9 lutego, na szybie Łokietek kopalni Mysłowice miała miejsce ostatnia szychta maszynioka. Podczas szychty trwał końcowy etap przygotowań szybu do zasypania. W godzinach popołudniowych z wieży została zdjęta lina. Tym samym swój żywot zakończyła kopalnia w samym centrum miasta.

Ostatnia szychta maszynioka, kilka godzin przed odcięciem lin na wieży. Foto: Maciej Mutwil, GF Karbon

 

Nie do końca pewne są dalsze losy tego miejsca. Od niedawna grupa mieszkańców stara się o zachowanie wieży szybu Sas. Mówi się także o tym, by zachować wieżę szybu Łokietek wraz z maszynownią. Istnieje jednak obawa, że złomiarze uszkodzą w zabudowę takim stopniu, że na ratunek będzie za późno.

Widok na wieżę. Foto: Maciej Mutwil, GF Karbon

Maciej Mutwil urodził się w 1981 roku w Katowicach. Z wykształcenia inżynier środowiska oraz grafik komputerowy, pracuje w firmie zajmującej się tworzeniem gier planszowych. Fotografuje od roku 2000, a jego głównym tematem zdjęć jest Śląsk widziany z różnych perspektyw, z największym naciskiem na przemysłowe scenerie. Prowadzi bloga Oddech Przemysłu, a od wielu lat zajmuje się również tworzeniem muzyki z pogranicza ambientu oraz industrialu w projekcie Dead Factory.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza